personer

Miira Kokkonen

Evenemangsproducent, FIBS Rf

Miira ansvarar i FIBS för projekten inom temat Data och teknologi som drivkrafter för förändring. Hon ansvarar också för FIBS del för genomförandet av workshopserien Data som en del av företagsansvaret, som samordnas av Sitra och FIBS. Miira tror att föregångarföretag har väldiga möjligheter att påverka förändringen mot en rättvisare dataekonomi.