EurHope – Unga människors förslag för framtidens EU

Vi behöver nya sätt att engagera unga människor. EurHope-kampanjen samlade in synpunkter från unga européer till EU:s framtida beslutsfattare.

Vad handlar den om?

Under de senaste decennierna har vårt samhälle förändrats och digitaliserats i snabb takt, men det demokratiska systemet har inte förnyats lika snabbt.

Det är också känt att valdeltagandet bland unga finländare i EU-valet är lågt. Enligt Statistikcentralen röstade endast 26,7 procent av 18-19-åringarna och 23,3 procent av 20-24-åringarna i EU-valet 2019.

Men demokratin kan bara leva och förnya sig över tiden om nya generationer känner den som sin egen. Vi behöver nya sätt att delta som också är attraktiva för yngre generationer. Det kan handla om nya former av demokratisk teknik, t.ex. avancerade röstningsmaskiner eller olika plattformar för deltagande.

EurHope-kampanjen ger unga vuxna möjlighet att uttrycka sina åsikter om EU:s utveckling utan en fastställd agenda, på ett sätt som är meningsfullt för dem.

Ungdomarnas åsikter kommer att samlas in genom ett digitalt medborgarsamråd, och kampanjens svar kommer att föras vidare till politiska grupper i EU. Kampanjen kommer att öka interaktionen mellan EU:s beslutsfattare och ungdomar, eftersom partierna svarar på och tar ställning till de förslag som läggs fram av ungdomar. Detta kommer att öka partiernas förståelse för ungdomars åsikter och ambitioner i EU-frågor.

Vad ska vi göra?

Sitra finansierar Europapionjärerna, som ansvarar för genomförandet av EurHope-kampanjen i Finland. Kampanjen mobiliserar unga människor och för fram deras åsikter om EU:s utveckling till beslutsfattarna.

I den Europatäckande kampanjen EurHope, som genomfördes under sommaren och hösten 2023, tillfrågades unga människor om deras syn på hur EU bör utvecklas. Kampanjen testade en ny demokratiteknisk lösning, plattformen make.org, som marknadsfördes på sociala medier.

Ungdomars idéer diskuteras också i EU-forum. Och våren 2024 kommer vi att kampanja för att få så många unga som möjligt att rösta i EU-valet.

Vem är inblandad?

Den Europatäckande kampanjen kommer att ledas från Belgien, där Make.org och Youth of Europe Federation (JEF) ansvarar för dess genomförande. I EU:s medlemsstater stöds kampanjen av en rad olika aktörer, främst lokala Unga Europeer.

Sitras finansiering gör det möjligt för unga finländare att göra sin röst hörd i det EU-omfattande samrådet.

Hur går det?

Under sommaren och hösten 2023 genomfördes ett digitalt samråd för att ta reda på unga människors idéer om frågan ”Hur tror du att vi kan arbeta tillsammans för att skapa ett Europa som kan möta framtidens utmaningar?”.

Samrådet genomfördes i hela EU på olika språk, och resultaten analyserades och offentliggjordes i Madrid i november 2023.

Det digitala samrådet nådde 1,5 miljoner människor i EU. Unga vuxna i Finland deltog aktivt i kampanjen: 7 % av alla förslag på EU-nivå kom från finländare.

Resultaten användes för att skapa en ”medborgaragenda”, som kommer att diskuteras med EU:s politiska partier, finska beslutsfattare och andra intressenter våren 2024, för att lyfta fram unga människors röst.

Mer information om resultaten av samrådet kommer att publiceras på denna sida under våren 2024.

Kontakta oss

personer
Rosa-Maria Mäkelä
Expert, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?