publikationer

Lägesbild över dataområden i Finland (sammanfattning)

Föregångarnas lärdomar för att utveckla dataekonomins infrastruktur

Författarna

Antti Poikola, Denny Wong, Viivi Lähteenoja, Marko Turpeinen

Publicerad

Sammanfattning

De största möjligheterna inom dataekonomin ligger i samarbete mellan företag, vilket kräver att data kan delas effektivt och tillförlitligt mellan olika organisationer. Organisationer har delat data redan under en längre tid, men arbetet har inte varit särskilt systematiskt eller effektivt. I takt med att behoven för att dela data blir mer varierade och ekosystemen utvidgas kommer dataområden att erbjuda ett skalbart och säkert sätt att dela data mellan olika aktörer.   

Den här rapporten ger en heltäckande bild av läget för finska dataområden och de möjligheter de erbjuder ur ett affärsperspektiv. Projekt kring dataområden är konkreta aktiviteter som bidrar till att bygga dataområden för olika branscher. Utvecklingen av finländska dataområden granskas ur perspektivet av tre grupper: användare, skapare och stödjare. Användare är företag och organisationer som använder dataområden i sin affärsverksamhet. Skapare är initiativtagare och utvecklare av projekt. Stödjare är de aktörer som möjliggör datarumsprojekt med finansiering och resurser.   

Dataområden förstärker avsevärt de ekonomiska, operativa och innovationsmässiga fördelar som ekosystem erbjuder sina deltagare. En gemensam datainfrastruktur gynnar alla i ett ekosystem, men att bygga upp den är en investering som kräver uppmuntran. Organisationer som stöder dataområden har en viktig roll när det gäller att utveckla småskaliga ekosystem till växande dataekosystem som bygger på en gemensam datainfrastruktur.  

Det görs ansträngningar i hela Europa för att utveckla dataområden. Samma idéer vinner mark även på andra kontinenter, om än under något annorlunda namn. För sin storlek har Finland en livlig gemenskap som utvecklar dataområden, med mer än 30 projekt inom 15 olika sektorer, som involverar långt över hundra organisationer. Jämfört med resten av Europa är Finland utan tvekan ett av de mest avancerade länderna inom dataområden, även om finska projekt fortfarande huvudsakligen befinner sig i ett tidigt skede.   

Vi samlade information om olika sektorers projekt inom dataområden genom att intervjua experter som arbetar med dem. Vi sammanställde lärdomarna från intervjuerna och vår bakgrundsforskning. Lärdomarna sammanfattades i rekommendationer för nuvarande och framtida deltagare i dataområden, samt för dem som deltar i och stöder projekten.  

Publiceringen av den här rapporten är startskottet för nätverket Data Spaces Alliance Finland. Nätverket kommer att sammanföra finländska skapare av dataområden och aktörer som stöder datautrymmen. Alliansen har som mål att genomföra rekommendationerna i denna rapport och att främja genomförandet av dataområdesprojekt i Finland. Alliansens målgrupp är dataområdenas användare. Dessa är företag och organisationer som vill investera och utveckla sin datadrivna verksamhet genom att ansluta sig till befintliga ekosystem eller genom att lansera nya dataekosystem. Alliansen ger en samlad bild av de verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att få tillgång till dataområden.  

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Suomalaisten data-avaruuksien tilannekuva

Undertitel

Edelläkävijöiden opit datatalouden infrastruktuurin kehittämiseen

Författarna

Antti Poikola, Denny Wong, Viivi Lähteenoja, Marko Turpeinen

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

Sidantal

56

ISBN (PDF)

978-952-347-369-0

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

240

Vad handlar det om?