publikationer

Landet där alla älskar att lära

Författarna

Anna-Sofia Berner, Hannele Laaksolahti, Riina Kopola (ed.)

Publicerad

I publikationen sammanfattas Sitras Ny utbildning – forumets 31 deltagares åsikter om hur den finländska utbildningssektorn borde utvecklas och vilken dess vision borde vara. Forumet har analyserat lärandet under ett havt års tid på alla skolstadier från vaggan till graven.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Landet där alla älskar att lära

Författarna

Anna-Sofia Berner, Hannele Laaksolahti, Riina Kopola (ed.)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2015

Utgivare

Sitra

Sidantal

20 s.

ISBN (tryckt)

978-951-563-932-5

ISBN (PDF)

978-951-563-933-2

Ämne

UTBILDNING; FINLAND; SAMHÄLLE; UTBILDNINGSSYSTEM; FÖRÄNDRING; INLÄRNING; LÄROANSTALTER; ELEVER; LÄRARE; ARBETSLIV; RÄTTVISA; JÄMLIKHET; KULTURELL MÅNGFALD; GLOBALISERING; FRAMTID; TEKNOLOGI; DIGITALISERING

Vad handlar det om?