publikationer

Livskvalitet, kompetens och konkurrenskraft

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Livskvalitet, kompetens och konkurrenskraft

Undertitel

Premisser och mål i utvecklingen av en ny strategi för informationssamhället

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

1998

Utgivare

Sitra

ISBN (tryckt)

951-563-559-4

ISBN (PDF)

951-563-559-4

ISSN (tryckt)

1457-5736

Publikationsserie

Sitra

Publikations nummer

232

Vad handlar det om?