Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Framtiden är annorlunda

Publicerad

Sitra är ett framtidshus och en samhällelig förändringsaktör med starka rötter i det finländska innovationsfältet. Sitra är i egenskap av en offentlig organisation, underställd riksdagen, en tankesmedja, experimentverkstad och samarbetsplattform vars kompetens används allra bäst när alla dessa roller förenas i arbetet.

Finland befinner sig i en besvärlig situation och står inför svåra beslut. Samtidigt ligger vår förnyelseförmåga i vågskålen. Nu testas om vi, även ur kommande generationers perspektiv, kan fatta rättvisa beslut.

Framtiden skapas tillsammans. Vi deltar, det gör väl också du?

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Framtiden är annorlunda

Undertitel

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Författarna

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

68

ISSN (tryckt)

1797-5298

publication_subject

verksamhetsberättelser, bokslut, framtid

Ämne

Organisation

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?