HÅLLBAR UTBILDNING

Sitras internationella forskningsprojektet Education for a Changing World syftar till att analysera hur elever, skolor och samfund kan utveckla ett nytt samhälle för hållbar välfärd.

Aktuellt

artiklar

6 punkter om hållbar utbildning

nyheter

En internationell forskningsgrupp: en hållbar framtid som utbildningens viktigaste uppgift

publikationer

Sustainability, human well-being and the future of education

Shift 1.5
projekt

Shift 1.5

Kuvituskuva: Vanha koulurakennus, jonka savupiipusta nousee mielikuvituksellisia asioita (kirjoja, eläimiä).
Resultaten av vårt arbete

Utbildningsfältet som har understött projektet Hållbar utbildning håller på att övergå till ekologisk hållbarhet

artiklar

6 punkter om hållbar utbildning

publikationer

Sustainability, human well-being and the future of education

nyheter

En internationell forskningsgrupp: en hållbar framtid som utbildningens viktigaste uppgift

nyheter

Övergången till ett samhälle för hållbar välfärd bör vara skolornas viktigaste uppgift

VAD HANDLAR DET OM?

Hur kan man bygga upp en hållbar välfärd genom utbildning? Sommaren 2015 startade Sitra ett forskningsprojekt som analyserar förhållandet mellan hållbar välfärd och utbildning. Det internationella forskningsprojektet Education for a Changing World syftar till att analysera hur elever, skolor och samfund kan utveckla ett nytt samhälle för hållbar välfärd.

Vad görde vi?

Forskningsprojektet samlades upptäckter från olika sektorer och sätter fart på diskussionen om förhållandet mellan hållbar välfärd och utbildning i en föränderlig värld. I forskningsprojektet Education for a Changing World var det inte bara forskare som kommer till tals utan vi hoppades att alla intresserade ska delta i debatten. Inom ramen för detta projekt genomför vi programmet Utvecklare av hållbar utbildning.

I utbildningsprogrammet Utvecklare av hållbar utbildning förenas olika slags innehåll och praktiska försök kring hållbar välfärd. Genom ett öppet ansökningsförfarande utsåg vi 29 framåtblickande personer som har mod och sakkunskap att se på hållbar välfärd ur nya vinklar och ett brinnande intresse att delta i försöksverksamheten och arbetet som en del av nätverket. Under programmets gång bildar deltagarna team som planerar och genomför småskaliga försök.

Vem är med?

Forskningsprojektet samlade 15 finländska och nordamerikanska forskare att behandla ämnet. Information om forskarna finns här.

I utbildningsprogrammet Utvecklare av hållbar utbildning medverkar 29 deltagare.

Vad är på gång?

Resultaten från forskningsprojektet publicerade vi hösten 2018 i form av en bok, Sustainability, Human Well-being and The Future of Education. Programmet Utvecklare av hållbar utbildning, som föregår boken, genomförs våren 2017. Läs mer om projektets resultat: Utbildningsfältet som har understött projektet Hållbar utbildning håller på att övergå till ekologisk hållbarhet

Vi diskuterar och söker lösningar bland annat i vår öppna Facebook-grupp och på Twitter (#kestäväkoulutus).

 

KONTAKTA OSS

personer
Jenna Lähdemäki-Pekkinen
Expert (på lång ledighet), Förutse
personer
Heli Nissinen
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?