VÄLFÄRDSDATA

En smidig användning av välfärdsdata bidrar till förstklassig forskning, behandling och omsorg. Vi utvecklar sätt att samla in och distribuera välfärdsdata centraliserat. #isaacus

AKTUELLT

nyheter

Ny lag ger utnyttjandet av hälsodata mer transparens och effekt

Resultaten av vårt arbete

Välfärdsdata från ett och samma ställe – projektet Isaacus byggde grunden

nyheter

Projektet Isaacus banade väg för en smidig användning av välfärdsdata i Finland

Debatt

Man klarar sig inte i dataekonomin genom att sitta ensam och sura

projekt

Isaacus-projekt om förproduktion

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra bereder grundandet av en ny aktör som både ska samla och samordna välfärdsdata. Aktörens arbetsnamn är Isaacus – Digital hälsonav.

I Finland är välfärdsdata som berör enskilda individer, såsom patientuppgifter och uppgifter om levnadsvanor eller uppgifter som registrerats med hjälp av larmklocka, spridda på olika system och är svåra att utnyttja. Registren innehåller ofta sammanträffande data. För närvarande utnyttjas data bara för att lösa akuta problem eller besvär.

De internationellt unika datalagren borde kunna utnyttjas i högre utsträckning. På det sättet skulle man kunna producera bättre socialtjänster och hälsovård samt skapa betydande möjligheter för affärsverksamhet, forskning och ny tillväxt. Dessutom skulle Finland kunna bli en lockande forsknings- och utvecklingsmiljö för hälso- och välfärdsbranschen.

När man använder data bör man tänka på individens rättigheter att äga och förvalta sina egna uppgifter. Informationsutbytet mellan olika aktörer borde främjas och tillgången till systematiserade data effektiveras i situationer där parterna har behov av och rätt till data.

Vad gör vi?

Sitras projekt syftar till att utveckla en centraliserad digital hälsonav som tillhandahåller välfärdsdata och öppna data från olika källor och register. Samma aktör ska tillhandahålla både tillstånds- och handledningstjänster för dem som behöver data. Vid databehandlingen framhävs datasekretessen, informationssäkerheten och individens rätt att bestämma vem som använder ens egna personuppgifter och för vilket ändamål.

När en medborgare kan läsa uppgifterna om sig själv och använda dem för att upprätthålla sitt eget välbefinnande kan han eller hon få service som grundar sig på bättre information än hittills.

Vem är med?

Arbetet genomförs i samarbete med den offentliga och privata sektorn och organisationer. Samarbetspartner är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet, Statistikcentralen, CSC – IT-centret för vetenskap, Nationalarkivet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Kuopio stad. En del av våra samarbetspartner genomför konkreta förproduktionsprojekt.

Vad är på gång?

Arbetet startades i september 2015 och avslutas 2018. På våra workshopar har de främsta branschexperterna från offentliga, privata och tredje sektorn skisserat upp den nya digitala hälsonavens arkitektur och verksamhet.

I de pågående förproduktionsprojekten konstrueras modulerna i den nya digitala hälsonaven och tillståndstjänsterna.

SHM bereder som bäst lagstiftningen om sekundär användning av social- och hälsovårdsdata. Enligt lagutkastet ska Institutet för hälsa och välfärd THL vara tillståndsmyndighet.

Parallellt med projekten och workshoparna bereder vi en verksamhetsplan för den nya digitala hälsonaven. Verksamheten beräknas starta år 2019.

Avslutningsevenemagnet hölls den 1.11.2018.

 

KONTAKTA OSS

personer
Jaana Sinipuro
personer
Antti Kivelä
personer
Kimmo Haahkola
personer
Marja Illi
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Markus Kalliola
Projektledare, Lösningar för välbefinnandet
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Saara Malkamäki
Expert, Välfärdslösningar
personer
Heli Parikka
personer
Anna Pulli
Assistent, Rättvis dataekonomi
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

BAKGRUNDSINFORMATION

Utredningar och synvinklar.

{{predefined_filters.main.label}}
{{predefined_filters.secondary.label}}
Läser in Redo

Vad handlar det om?