HYVINVOINTIDATA

Hyvinvointidatan sujuva käyttö tuottaa laadukasta tutkimusta, hoitoa ja hoivaa. Kehitämme tapaa koota ja jakaa hyvinvointidataa yhdeltä luukulta. Projekti päättyi vuonna 2018.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

Kuvituskuva: DNA-ketju suurennuslasin alla.
uutiset

Hyvinvointidataa innovaatioihin – Sitran hankkeessa rakennettiin Findatan perustuksia

uutiset

​Uusi laki tuo läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta sote-tietojen hyödyntämiseen​

Puheenvuoro

Toisiolaki läpi, nyt on toiminnan aika

Työn tulokset

Hyvinvointidataa yhdeltä luukulta – Isaacus-hankkeessa luotiin perustukset

uutiset

Isaacus-hanke aurasi tietä suomalaisen hyvinvointidatan sujuvalle käytölle

julkaisut

Huomisen hyvinvointia datasta

uutiset

The HIMSS & Health 2.0 on ohittamaton näyteikkuna suomalaisille terveysosaajille

hankkeet

Isaacus-esituotanto­hankkeet

artikkelit

Infograafi: Isaacus – suorin tie suomalaiseen hyvinvointidataan

Mistä on kyse?

Sitra valmisteli uutta, yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi hyvinvointidataa. Projekti päättyi vuonna 2018. Toimijan työnimenä oli Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Suomessa yksilöstä kerätty hyvinvointidata, kuten potilas- ja elintapatiedot tai hyvinvointirannekkeilla koottu tieto on hajallaan eri järjestelmissä ja sitä on vaikea hyödyntää. Rekisterit sisältävät usein päällekkäistä tietoa. Dataa hyödynnetään tällä hetkellä vain akuutin ongelman tai vaivan ratkaisemiseen.

Kansainvälisesti ainutlaatuiset tietovarannot tulisi valjastaa laajempaan hyötykäyttöön. Näin voitaisiin tuottaa entistä laadukkaampia sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa sekä luoda merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle, tutkimukselle ja uudelle kasvulle. Lisäksi Suomeen voisi rakentua houkutteleva terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehitysympäristö.

Datan käytössä tulee huomioida yksilön oikeudet omistaa omat tietonsa ja hallita niitä. Eri toimijoiden tiedonvaihtoa tulisi edistää ja pääsyä systematisoituun dataan tehostaa, kun osapuolilla on siihen tarve ja oikeus.

Mitä teemme?

Sitran hankkeiden tarkoituksena oli valmistella yhden luukun palveluoperaattoria, joka tarjoaa eri tietolähteiden ja -rekistereiden hyvinvointitietoja ja avointa dataa. Datan hyödyntäjien lupa- ja ohjauspalvelut sijoitetaan samalle luukulle. Tiedon käsittelyssä korostetaan tietosuojaa, tietoturvaa ja yksilön oikeutta päättää, kuka hänen tietojaan käyttää ja mihin.

Kansalainen näkee omat tietonsa ja voi hyödyntää niitä oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä, hän saa käyttöönsä nykyistä parempaan tietoon perustuvia palveluita.

Kuka on mukana?

Työtä tehtiin laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Mukana yhteistyössä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Tilastokeskus, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Kansallisarkisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Osa yhteistyökumppaneistamme toteutti konkreettisia esituotantohankkeita.

Missä mennään?

Työ käynnistyi syyskuussa 2015 ja varsinaiset hankkeemme päättyivät vuonna 2018. Olemme koonneet lukuisiin työpajoihin eturivin asiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta hahmottelemaan tulevan palveluoperaattorin arkkitehtuuria ja toimintaa.

Käynnistetyissä esituotantohankkeissa rakennetaan tulevan hyvinvoinnin palveluoperaattorin ja lupapalveluiden osia.

STM on valmistellut sote-tiedon toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Lakiluonnoksen mukaan THL on tuleva lupaviranomainen. Hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltävänä.

Hankkeiden ja työpajojen ohella valmistelemme tulevan palveluoperaattorin toimintasuunnitelmaa, jonka avulla toiminta voi käynnistyä vuonna 2019.

Sitran hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 1.11.2018.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

ihmiset
Jaana Sinipuro
ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Terveysdata 2030
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Saara Malkamäki
Asiantuntija, Terveysdata 2030
ihmiset
Heli Parikka
ihmiset
Anna Pulli
Assistentti, Reilu datatalous
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

TAUSTATIETOA

Selvityksiä ja näkökulmia.

{{predefined_filters.main.label}}
{{predefined_filters.secondary.label}}
Ladataan Valmis

Mistä on kyse?