HYVINVOINTIDATA

Hyvinvointidatan sujuva käyttö tuottaa laadukasta tutkimusta, hoitoa ja hoivaa. Kehitämme tapaa koota ja jakaa hyvinvointidataa yhdeltä luukulta. Projekti päättyi vuonna 2018.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

MISTÄ ON KYSE?

Sitra valmisteli uutta, yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi hyvinvointidataa. Projekti päättyi vuonna 2018. Toimijan työnimenä oli Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Suomessa yksilöstä kerätty hyvinvointidata, kuten potilas- ja elintapatiedot tai hyvinvointirannekkeilla koottu tieto on hajallaan eri järjestelmissä ja sitä on vaikea hyödyntää. Rekisterit sisältävät usein päällekkäistä tietoa. Dataa hyödynnetään tällä hetkellä vain akuutin ongelman tai vaivan ratkaisemiseen.

Kansainvälisesti ainutlaatuiset tietovarannot tulisi valjastaa laajempaan hyötykäyttöön. Näin voitaisiin tuottaa entistä laadukkaampia sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa sekä luoda merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle, tutkimukselle ja uudelle kasvulle. Lisäksi Suomeen voisi rakentua houkutteleva terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehitysympäristö.

Datan käytössä tulee huomioida yksilön oikeudet omistaa omat tietonsa ja hallita niitä. Eri toimijoiden tiedonvaihtoa tulisi edistää ja pääsyä systematisoituun dataan tehostaa, kun osapuolilla on siihen tarve ja oikeus.

Mitä teemme?

Sitran hankkeiden tarkoituksena oli valmistella yhden luukun palveluoperaattoria, joka tarjoaa eri tietolähteiden ja -rekistereiden hyvinvointitietoja ja avointa dataa. Datan hyödyntäjien lupa- ja ohjauspalvelut sijoitetaan samalle luukulle. Tiedon käsittelyssä korostetaan tietosuojaa, tietoturvaa ja yksilön oikeutta päättää, kuka hänen tietojaan käyttää ja mihin.

Kansalainen näkee omat tietonsa ja voi hyödyntää niitä oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä, hän saa käyttöönsä nykyistä parempaan tietoon perustuvia palveluita.

Kuka on mukana?

Työtä tehtiin laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Mukana yhteistyössä ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Tilastokeskus, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Kansallisarkisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Osa yhteistyökumppaneistamme toteutti konkreettisia esituotantohankkeita.

Missä mennään?

Työ käynnistyi syyskuussa 2015 ja varsinaiset hankkeemme päättyivät vuonna 2018. Olemme koonneet lukuisiin työpajoihin eturivin asiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta hahmottelemaan tulevan palveluoperaattorin arkkitehtuuria ja toimintaa.

Käynnistetyissä esituotantohankkeissa rakennetaan tulevan hyvinvoinnin palveluoperaattorin ja lupapalveluiden osia.

STM on valmistellut sote-tiedon toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Lakiluonnoksen mukaan THL on tuleva lupaviranomainen. Hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltävänä.

Hankkeiden ja työpajojen ohella valmistelemme tulevan palveluoperaattorin toimintasuunnitelmaa, jonka avulla toiminta voi käynnistyä vuonna 2019.

Sitran hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 1.11.2018.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

TAUSTATIETOA

Selvityksiä ja näkökulmia.

{{predefined_filters.main.label}}
{{predefined_filters.secondary.label}}
Ladataan Valmis

Mistä on kyse?