SÄHKÖINEN ASIOINTI

Joustavat palvelut ja ketterää tiedonvälitystä

AJANKOHTAISTA

Sähköinen asiointi - avain parempiin palveluihin

Sähköisen asioinnin kehittämisen haasteena ovat monenkirjavat tietojärjestelmät, joissa usein säilytetään päällekkäisiä tietoja ja jotka eivät ”keskustele” sujuvasti keskenään. Tällä hetkellä keskusteluyhteys eli integraatio eri tietojärjestelmien välille toteutetaan usein kahdenvälisesti. Kun jokaisen palveluntuottajan kanssa on rakennettava erillinen yhteys, uusien palvelujen kehittämisestä tulee kallista tai jopa mahdotonta: jokainen uusi yhteys myös maksaa.

Ketterät integraatioratkaisut lisäävät uudenlaisia sähköisiä palveluita

Monipuolinen sähköisten palvelujen tuottaminen ja käyttö edellyttävät kansalaisen sähköistä tunnistamista ja tietokantojen välistä tietojen vaihtoa yhtenäisellä tavalla. Yhteisen palveluväylän kautta voidaan hyödyntää olemassa olevia julkisten organisaatioiden tietokantoja palvelujen tuottamisessa.

Monenlaisten rekisteritietojen, esim. potilastietojen, ajoneuvorekisterin tai ammattioikeuksien, säilyttäminen yhdessä paikassa riittää, kun ne saadaan palveluväylän avulla käyttöön siellä, missä niitä käytännössä tarvitaan. Kansalaisille sähköinen tunnistaminen ja asiointi mahdollistavat omien tietojen tarkistamisen ja päivittämisen sekä erilaisten julkisten ja kaupallisten palvelujen käytön verkossa. Palveluväylän toiminta perustuu tietojärjestelmien standardoituihin rajapintoihin.

Kansallinen palveluväylä rakennetaan laajalla yhteistyöllä

Kansallisen palveluväylän rakentamiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä julkisen hallinnon organisaatioiden että yritysten kesken. Valtioneuvoston kanslia on perusti seurantaryhmän vauhdittamaan ICT-kehittämishankkeissa syntyneiden ehdotusten toimeenpanoa. Valtiovarainministeriön hankkeessa on valmisteltu kansallisen palveluväylän arkkitehtuuria. Sitran osalta hankkeet ovat päättyneet, mutta niiden avulla edistettiin laajaa yhteistyötä sekä yksityissektorin että julkishallinnon kesken. Lisäksi Sitran asiantuntijat ovat osallistuneet Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön työryhmiin.

Väylää kokeiltiin onnistuneesti

Sitra osallistui näihin talkoisiin muun muassa rahoittamalla kokeilua, jossa Espoon ja Lahden kaupungit testasivat palveluväylää käytännössä. Palveluväylän käyttöönottoa edistettiin myös tukemalla kuntien käyttöönottoselvityksiä, joilla kartoitettiin väyläratkaisun sopivuutta kuntien tarpeisiin ja miten väylän toimeenpanovaihe saadaan sujuvasti käyntiin myös kunnissa.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?