ISAACUS-ESITUOTANTOHANKKEET

Valmistelemme yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi hyvinvointidataa hyötykäyttöön. Esituotantohankkeissa rakennetaan tulevan toimijan osia.

MISTÄ ON KYSE?

Sitran valmistelee uutta, yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi suomalaisten hyvinvointidataa esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Toimijan työnimenä on Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Olemme käynnistäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa useita esituotantohankkeita, joissa rakennetaan tulevan hyvinvoinnin palveluoperaattorin ja lupapalveluiden osia.

Kokemukset hankkeista kootaan osaksi palveluoperaattorin toimintasuunnitelmaa, jonka avulla toiminta voi käynnistyä vuonna 2018.

Mitä teemme?

Käynnissä on useita hankkeita:

Metadata-hankkeessa kehitetään kansallinen digiaineistojen kuvausmalli ja -järjestelmä. Hankkeessa luodaan metadataa eli kuvailutietoja ja hakutermejä, joiden avulla esimerkiksi tutkija löytää tarvitsemansa aineistot helpommin. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Tilastokeskus ja CSC. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä HUS:n Tietoallas-hankkeen kanssa. Lisätietoa myös THL:n datapolitiikasta. Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tietoallas-hankkeissa toteutetaan avoimen lähdekoodin ratkaisu, joka kokoaa hajallaan eri lähteissä olevaa dataa tietoaltaaseen. Tietoaltaaseen tuodaan valtavia määriä potilastietoja ja hallinnollista raakadataa, josta tuotetaan metadataa. Alusta tarjoaa tutkijoille ja kehittämisorganisaatioille yksilötason potilastietoa tieteelliseen tutkimukseen, hoitoprosessin ohjaukseen, kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. Hankkeissa tehdään yhteistyötä THL:n Metadata-hankkeen kanssa. Hankkeet ovat käynnistyneet syksyllä 2016 ja päättyvät syksyllä 2017. Hankkeiden toteuttajina ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP ja Kuopion kaupunki.

Kansallinen lupa-, informaatio- ja tukipalvelu -hankkeessa luodaan Suomeen yhden luukun lupapalvelu, josta tutkijat voivat hakea käyttöluvan erilaisiin aineistoihin, kuten julkiseen sote-dataan, biopankkidataan sekä hyvinvointitietoja sisältäviin viranomaisrekistereihin ja tilastoihin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tukiportaali, joka tarjoaa tietoa terveysalan käyttörajoitteisista aineistoista ja niiden hyödyntämisestä esimerkiksi tutkimuksessa. Hanke on käynnistynyt kesällä 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Hankkeen toteuttaja: Kansallisarkisto

Kliinisen tietopalvelun hankkeessa jalostetaan tietoallashankkeissa tuotettua dataa yksittäisen potilaan hoidon tueksi ja hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat nykyistä paremman näkymän hoitoon liittyviin tietoihin. Tilastollista tutkimusta ja data-analytiikkaa yhdistämällä syntyy helppokäyttöisiä datan visualisointivälineitä lääkäreille, taloushallinnon ammattilaisille, tutkijoille ja johdolle. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Hankkeen toteuttaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lasten ja nuorten hyvinvointitiedon pilotti-hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoa monista järjestelmistä, kuten terveydenhuollosta, oppilashuollosta, perhepalveluista ja lastensuojelusta. Näin lasta koskevat tiedot ovat eri palvelujen saatavilla ja siirtyminen palveluista toiseen sujuu helpommin, eivätkä lapset, nuoret ja heidän perheensä jää tuen tai hoidon ulkopuolelle. Hanke on käynnistynyt loppusyksystä 2016 ja päättyy joulukuussa 2017. Hankkeen toteuttaja: Kuopion kaupunki

Kuka on mukana?

Työtä tehdään laajassa yhteistyössä. Mukana ovat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, CSC Tieteen tietotekniikan keskus, Kansallisarkisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP ja Kuopion kaupunki.

Missä mennään?

Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät kesällä 2016 ja kaikki päättyvät 2017 loppuun mennessä.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?