ISAACUS-ESITUOTANTOHANKKEET

Valmistelemme yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi hyvinvointidataa hyötykäyttöön. Esituotantohankkeissa rakennetaan tulevan toimijan osia.

MISTÄ ON KYSE?

Sitran valmistelee uutta, yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi suomalaisten hyvinvointidataa esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Toimijan työnimenä on Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Olemme käynnistäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa useita esituotantohankkeita, joissa rakennetaan tulevan hyvinvoinnin palveluoperaattorin ja lupapalveluiden osia.

Kokemukset hankkeista kootaan osaksi palveluoperaattorin toimintasuunnitelmaa, jonka avulla toiminta voi käynnistyä vuonna 2018.

Mitä teemme?

Käynnissä on useita hankkeita:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) luotsaamassa hankkeessa kehitetään ratkaisu hyvinvointidatan kuvaamiseen yhteisillä käsitteillä. Tehdyt kuvaukset viedään julkiseen verkkopalveluun, josta ne ovat esim. tutkijoiden hyödynnettävissä. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeessa ovat Tilastokeskus ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Kuopion kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien hankkeissa kootaan hajallaan olevaa hyvinvointidataa yhteen paikkaan. Hankkeissa luotavat Termi Tietoallas Tietoallas on liiketoimintatiedon hallintaan tarkoitettu ratkaisu, joka mahdollistaa erityyppisten tietojen keruun ja tallentamisen edelleen jalostettavaksi. Tietoallas eroaa perinteisestä tietovarastoratkaisusta, koska mallintaminen on kevyttä ja tietoallas sallii muidenkin kuin perinteisten tietotyyppien tallentamisen ja käsittelyn (esim. kuvat, dokumentit, sensoridata). Harvemmin käytetty termi on tietojärvi. mahdollistavat aikaisempaa nopeamman ja kattavamman tiedon hyötykäytön.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankkeessa pilotoidaan lisäksi tietoaltaasta poimitun datan jalostamista ja luodaan näkymiä sairaalan eri tyyppisille käyttäjille.

Kuopion kaupungin hankkeessa pilotoidaan tietoaltaasta poimitun datan hyödyntämistä. Tavoitteena on ennustaa optimaalinen palveluprosessi nuorten, perhetyön ja kotipalvelun asiakkuuksissa.

Tilastokeskuksen hankkeessa suunnitellaan tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatan hyödyntämiseen yhdessä THL:n, biopankkien yhteistyöverkoston (BBMRI.fi) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa. Hankkeessa luodaan lisäksi valmisaineistoja tutkimusprosessin nopeuttamiseksi.

Biopankkien yhteistyöverkoston vetämässä hankkeessa luodaan kaikille biopankeille yhteinen prosessi ja työkalut tutkimusaineistojen muodostamiseen. Pilotissa yhdistetään biopankkien rintasyöpäpotilaista keräämiä digitalisoituja näytteitä ja näytteisiin liittyvää dataa, lääkekorvausrekisterin ja syöpärekisterin tietoja sekä kliinisiä hoitotietoja.

Kansallisarkiston vetämässä hankkeessa luodaan Suomeen yhden luukun lupapalvelu, josta tutkijat voivat hakea käyttöluvan sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereissä olevaan dataan ja aineistoihin. Lupapalvelussa pilotoidaan myös eettisten arviointien hakutoiminnallisuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan informaatio- ja tukiportaali, joka tarjoaa tietoa sote-aineistojen käyttörajoitteisista ja datan hyödyntämisen edellytyksistä eri käyttötarkoituksissa.

Kuka on mukana?

Työtä tehdään laajassa yhteistyössä. Mukana ovat:

  • Biopankkien yhteistyöverkoston (BBMRI.fi)
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
  • Kansallisarkisto
  • Kuopion kaupunki
  • Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Tilastokeskus
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Missä mennään?

Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät kesällä 2016 ja kaikki päättyvät 2017 loppuun mennessä.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?