ISAACUS-ESITUOTANTOHANKKEET

Valmistelemme yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi hyvinvointidataa hyötykäyttöön. Esituotantohankkeissa rakennetaan tulevan toimijan osia.

MISTÄ ON KYSE?

Sitran valmistelee uutta, yhden luukun toimijaa, joka kokoaa ja koordinoi suomalaisten hyvinvointidataa esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Toimijan työnimenä on Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Olemme käynnistäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa useita esituotantohankkeita, joissa rakennetaan tulevan hyvinvoinnin palveluoperaattorin ja lupapalveluiden osia.

Kokemukset hankkeista kootaan osaksi palveluoperaattorin toimintasuunnitelmaa, jonka avulla toiminta voi käynnistyä vuonna 2018.

Mitä teemme?

Käynnissä on useita hankkeita:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) luotsaamassa hankkeessa kehitetään ratkaisu hyvinvointidatan kuvaamiseen yhteisillä käsitteillä. Tehdyt kuvaukset viedään julkiseen verkkopalveluun, josta ne ovat esim. tutkijoiden hyödynnettävissä. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeessa ovat Tilastokeskus ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tilastokeskuksen hankkeessa suunnitellaan tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatan hyödyntämiseen yhdessä THL:n, biopankkien yhteistyöverkoston (BBMRI.fi) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa. Hankkeessa luodaan lisäksi valmisaineistoja tutkimusprosessin nopeuttamiseksi.

Biopankkien yhteistyöverkoston vetämässä hankkeessa luodaan kaikille biopankeille yhteinen prosessi ja työkalut tutkimusaineistojen muodostamiseen. Pilotissa yhdistetään biopankkien rintasyöpäpotilaista keräämiä digitalisoituja näytteitä ja näytteisiin liittyvää dataa, lääkekorvausrekisterin ja syöpärekisterin tietoja sekä kliinisiä hoitotietoja.

Kansallisarkiston vetämässä hankkeessa luodaan Suomeen yhden luukun lupapalvelu, josta tutkijat voivat hakea käyttöluvan sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereissä olevaan dataan ja aineistoihin. Lupapalvelussa pilotoidaan myös eettisten arviointien hakutoiminnallisuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan informaatio- ja tukiportaali, joka tarjoaa tietoa sote-aineistojen käyttörajoitteisista ja datan hyödyntämisen edellytyksistä eri käyttötarkoituksissa.

Päättyneet hankkeet:

Kuopion kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien hankkeissa koottiin hajallaan olevaa hyvinvointidataa yhteen paikkaan. Tavoitteena oli luoda Termi Tietoallas Tietoallas on liiketoimintatiedon hallintaan tarkoitettu ratkaisu, joka mahdollistaa erityyppisten tietojen keruun ja tallentamisen edelleen jalostettavaksi. Tietoallas eroaa perinteisestä tietovarastoratkaisusta, koska mallintaminen on kevyttä ja tietoallas sallii muidenkin kuin perinteisten tietotyyppien tallentamisen ja käsittelyn (esim. kuvat, dokumentit, sensoridata). Harvemmin käytetty termi on tietojärvi. , jotka mahdollistavat aikaisempaa nopeamman ja kattavamman tiedon hyötykäytön.

Kuopion kaupungin hankkeessa pilotoitiin tietoaltaasta poimitun datan hyödyntämistä. Tavoitteena oli ennustaa optimaalinen palveluprosessi nuorten, perhetyön ja kotipalvelun asiakkuuksissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankkeen tavoitteena oli pilotoida tietoaltaasta poimitun datan jalostamista ja luoda näkymiä sairaalan eri tyyppisille käyttäjille.

Kuka on mukana?

Työtä tehdään laajassa yhteistyössä. Mukana ovat:

  • Biopankkien yhteistyöverkoston (BBMRI.fi)
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
  • Kansallisarkisto
  • Kuopion kaupunki
  • Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  • Tilastokeskus
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Missä mennään?

Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät kesällä 2016 ja kaikki päättyvät 2018 alkupuolella.

Tulokset

Mitä on saatu aikaan?

Tietoaltaita rakennettiin kolmessa hankkeessa

HUS:n tietoallas
Hankkeessa toteutettiin avoimen lähdekoodin pilvipohjainen tietoallas ja integraatioita eri potilastietojärjestelmistä. Lisäksi siirrettävästä tiedosta kehitettiin metatietoa. Hanke toi HUS:lle tietotaitoa käytetyistä teknologioista ja ymmärrystä sen hyötykäytölle kliiniseen tutkimukseen ja biopankkitutkimukseen. Tietoaltaan tekniset dokumentit ja lähdekoodi on julkaistu verkossa.

Kuopion tietoallas
Hankkeessa toteutettiin tietoallas, jonne integroitiin Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Datan lisäksi tietoaltaassa on saatavilla lukuisia välineitä datan analysointiin ja visualisointiin ns. tutkijan työtilassa. Hankkeessa datan avulla tutkittiin sosiaalihuollon hoitopolkujen toimivuutta ja tehtiin tekstianalyysiä sosiaalihuollon kertomusteksteistä.

Kuopion kaupunki on luovuttanut tietoaltaan ylläpidon ja jatkokehityksen Kuopion yliopistollisen keskussairaalan vastuulle. Hankkeessa hyödynnettiin soveltuvin osin HUS:n tietoallashankkeessa kehitettyjä ratkaisuja. Tietoaltaan tekniset dokumentit ja lähdekoodi on julkaistu verkossa.

VSSHP:n tietoallas
Hankkeessa toteutettiin alueellinen tietoallas Varsinais-Suomen tarpeisiin ja sitä kokeiltiin erilaisiin käyttötapauksiin. Hankkeen aikana on syntynyt paljon uutta osaamista hyvintointidatan toisiokäyttöön tietoallasteknologioista sekä tiedon laadusta ja hallinnasta. Tietoaltaan tekniset dokumentit ja lähdekoodi on julkaistu verkossa.

Työpöytänäkymät eri käyttäjille

VSSHP 360-näkymät
Hankkeessa kehitettiin VSSHP:n kliinisen tietopalvelun kyvykkyyksiä visuaalisen analytiikan ja data-analyysin osa-alueilla. Tuloksena syntyi myös dokumentti, joka hyödyttää vastaavaa toimintamallia muualla Suomessa toteuttavaa organisaatiota. Tekniset dokumentit ja lähdekoodi on julkaistu verkossa.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?