Vändpunkter i arbetslivet

Arbetet är källan till finländarnas välbefinnande. Vi utvecklar olika verktyg som hjälper arbete och dem som utför arbete att mötas på den föränderliga arbetsmarknaden.

AKTUELLT

Det senaste

VAD HANDLAR DET OM?

Nyckelområdet Vändpunkter i arbetslivet har som mål att förnya verksamhetsmodellerna inom arbetslivet så att de bättre motsvarar de krav och förändringar som gäller arbetssätten och arbetsmarknaden. Digitaliseringen, den internationella konkurrensen och omstruktureringen av näringslivet innebär omvälvningar för arbetslivet. Vissa traditionella yrken försvinner, men det uppkommer också nytt slags arbete. Men arbetet och den som ska utföra det hittar inte varandra lika enkelt som tidigare. Vi vill förbättra finländarnas beredskap för arbetslivet och förmåga att ta till sig olika sätt att utföra arbete förutom avlönat arbete på heltid. Dessa sätt är bland annat entreprenörskap, yrkesutövning och deltidsarbete.

Vad gör vi?

Vi utreder, utvecklar och testar metoder som gör det lättare för arbete och arbetsutförare att mötas och som främjar utvecklingen av nya arbetslivsfärdigheter. Vårt projekt knyter an till sysselsättningstjänster, arbetslivsfärdigheter bland ungdomar, kompetensutveckling och -identifiering samt utformningen av marknaden för framtidens arbete.

Nya verktyg behövs till exempel för sysselsättningstjänster och arbetslivsutbildning för att de ska ge större nytta vid vändpunkterna i arbetslivet, vare sig det handlar om den första arbetsplatsen efter studierna, branschbyte, att sysselsätta sig självständigt eller att arbeta på deltid som pensionerad.

Dessutom lyfter vi fram behoven av att reformera arbetslivet, arbetsmarknaden och spelreglerna för dessa.

Vem är med?

Vi samarbetar med flera parter som utvecklar arbetslivet: läroanstalter, forskningsinstitut, organisationer och förbund, företag och offentliga aktörer.

Vad är på gång?

Teamet Vändpunkter i arbetslivet startade arbetet våren 2015 och projekten pågår till slutet av augusti 2017.

PROJEKT

Vad är på gång?

KONTAKTA OSS

Vi svarar gärna.

Vad handlar det om?