Vändpunkter i arbetslivet

Arbetet är källan till finländarnas välbefinnande. Vi utvecklar olika verktyg som hjälper arbete och dem som utför arbete att mötas på den föränderliga arbetsmarknaden.

AKTUELLT

Det senaste

nyheter

Fler än 50 arbetsplatser utvecklade verktyg för förnyelse

kuva työpöydästä
nyheter

Goda färdigheter för arbetslivet

nyheter

Arbetslivsundersökning 2017: Via sociala medier kan man få arbete eller bli upptäckt

nyheter

En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig

nyheter

Recept för förnyelse av arbetslivet – Läror av arbetslivsprisets finalister

Rautatieasema
nyheter

SMF-företagen lockade erfarna experter

VAD HANDLAR DET OM?

Nyckelområdet Vändpunkter i arbetslivet har som mål att förnya verksamhetsmodellerna inom arbetslivet så att de bättre motsvarar de krav och förändringar som gäller arbetssätten och arbetsmarknaden. Digitaliseringen, den internationella konkurrensen och omstruktureringen av näringslivet innebär omvälvningar för arbetslivet. Vissa traditionella yrken försvinner, men det uppkommer också nytt slags arbete. Men arbetet och den som ska utföra det hittar inte varandra lika enkelt som tidigare. Vi vill förbättra finländarnas beredskap för arbetslivet och förmåga att ta till sig olika sätt att utföra arbete förutom avlönat arbete på heltid. Dessa sätt är bland annat entreprenörskap, yrkesutövning och deltidsarbete.

Vad gör vi?

Vi utreder, utvecklar och testar metoder som gör det lättare för arbete och arbetsutförare att mötas och som främjar utvecklingen av nya arbetslivsfärdigheter. Vårt projekt knyter an till sysselsättningstjänster, arbetslivsfärdigheter bland ungdomar, kompetensutveckling och -identifiering samt utformningen av marknaden för framtidens arbete.

Nya verktyg behövs till exempel för sysselsättningstjänster och arbetslivsutbildning för att de ska ge större nytta vid vändpunkterna i arbetslivet, vare sig det handlar om den första arbetsplatsen efter studierna, branschbyte, att sysselsätta sig självständigt eller att arbeta på deltid som pensionerad.

Dessutom lyfter vi fram behoven av att reformera arbetslivet, arbetsmarknaden och spelreglerna för dessa.

Vem är med?

Vi samarbetar med flera parter som utvecklar arbetslivet: läroanstalter, forskningsinstitut, organisationer och förbund, företag och offentliga aktörer.

Vad är på gång?

Teamet Vändpunkter i arbetslivet startade arbetet våren 2015 och projekten pågår till slutet av augusti 2017.

PROJEKT

Vad är på gång?

projekt

Framtidens arbetsplats

projekt

Kompetens

projekt

Arbetslivsfärdigheter för högskoleutbildade

projekt

Förändringar på marknaden för kreativt arbete

projekt

Tillväxtexperter

KONTAKTA OSS

Vi svarar gärna.

personer
Perttu Jämsén
Expert, Nya sätt att påverka

Vad handlar det om?