Työelämän taitekohdat

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Tässä projektissa kehitimme erilaisia työkaluja, jotka auttavat työtä ja tekijää kohtaamaan muuttuvilla työmarkkinoilla.

AJANKOHTAISTA

Työmme tuloksia.

julkaisut

Minibootcamp-menetelmä

uutiset

Millainen olisi uusi, älykäs työn markkina?

uutiset

Yli 50 työpaikkaa kehitti työkaluja uudistumiseen

Hannele Saikkonen työskentelee kokkina.
uutiset

Alan vaihto aikuisiällä suosittua mutta työlästä

kuva työpöydästä
uutiset

Hyvillä eväillä työelämään

julkaisut

Eväitä työelämään

uutiset

Työelämätutkimus 2017: Somen kautta voi löytää töitä tai tulla löydetyksi

Keskustelu

Osaamisvaje suurin haaste työn murroksessa

uutiset

Luovien töiden markkinan murros pakottaa niin työn etsijät kuin tarjoajatkin luovimaan

uutiset

60 organisaatiota matkalla tulevaisuuden työpaikoiksi

Rautatieasema
uutiset

PK-yritykset houkuttelivat kokeneita asiantuntijoita

uutiset

Yli 100 työpaikkaa haki mukaan uudistumaan

Poiminnat

Työvoiman tarvitsijat maksakoon työnvälityksen

julkaisut

Työ 2040

Poiminnat

Y-sukupolvi täällä moi!

artikkelit

Työelämä – katse vuoteen 2040!

Mistä oli kyse?

(Päättynyt avainalue 2/2015 – 8/2017)

Työelämän taitekohdat -avainalueen tavoitteena oli uudistaa työelämän toimintamalleja siten, että ne vastaavat paremmin työn ja työmarkkinoiden muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos mullistavat työelämää. Osa perinteisistä töistä katoaa, mutta myös uudenlaisia töitä syntyy. Työ ei kuitenkaan kohtaa tekijäänsä yhtä helposti kuin ennen. Tavoitteenamme oli parantaa suomalaisten työelämävalmiuksia ja kykyä omaksua erilaisia työn tekemisen muotoja kokopäiväisen palkkatyön lisäksi. Näitä ovat muun muassa yrittäjyys, ammatinharjoittaminen tai osa-aikatyö.

Mitä saatiin aikaan?

Selvitimme, kehitimme ja kokeilimme keinoja, jotka edistävät työn ja tekijän kohtaamista ja uusien työelämätaitojen kehittymistä. Hankkeemme liittyivät työllistämispalveluihin, nuorten työelämätaitoihin, ihmisten osaamisen uudistamiseen ja tunnistamiseen sekä tulevaisuuden työn markkinan rakentamiseen.

Uusia työkaluja tarvitaan esimerkiksi työllistämispalveluihin ja työelämäkoulutukseen, jotta niistä on enemmän hyötyä työelämän taitekohdissa, olipa kyse ensimmäisestä työpaikasta opintojen jälkeen, alan vaihdosta, itsensä työllistämisestä tai vaikkapa osa-aikaisesta työskentelystä eläkkeellä.

Lisäksi nostimme julkiseen keskusteluun työelämää, työmarkkinoita ja niiden pelisääntöjä koskevia uudistustarpeita.

Eri hankkeiden tuloksiin pääset tutustumaan hankesivuilta tästä.

Keitä oli mukana?

Avainalueella tehtiin tiivistä yhteistyötä erilaisten työelämän kehittäjien, kuten oppilaitosten, tutkimuslaitosten, järjestöjen, liittojen, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

 

PUHEENVUOROJA

Kädet tietokoneen näppäimistöllä
archived

Tiedon parempi hyödyntäminen edistäisi työn saantia

archived

Ideakuulutuksen satoa: Valmentamisella vipua nuorten työllistymiseen?

Henkilö tabletin äärellä
archived

Tulevaisuuden työelämäpalvelut ovat ennakoivia

archived

Oppimisen uudet muodot – viralli­sesti!

archived

Koda hela natten – koda hela dan

archived

Uuden ajan tutkimusmat­kailijat muuttuvan työelämän lähettiläinä

archived

Ideakuulutuksen satoa: Työ löytyy hakemalla

archived

Organisaatio­rakenteet korvautuvat verkostoilla

archived

Robotisaatio muuttaa taloutta ja työelämää

archived

Haku päällä?

Toimistotarvikkeita lattialla
archived

Ideakuulutuksen satoa: Uuden työelämän alussa

Ystävykset hymyilevät.
archived

Ideakuulutuksen satoa: eMentoroinnin tulevaisuutta luodaan nyt

archived

Mikä määrittää työn: aika vai tulos?

archived

Työntekijän vai työnantajan työmarkkina-arvo?

archived

Pyöriikö Suomi mokka­paloilla?

archived

Ideakuulutuksen satoa: osaamistarpeiden paikantamista avoimen datan avulla

HANKKEET

Tutustu tuloksiin!

Flow-festivalin rakennus
hankkeet

Tulevaisuuden työpaikka

hankkeet

Kovaa osaamista

hankkeet

Työelämä­valmiuksia korkea­koulutetuille

hankkeet

Kasvun osaajat

hankkeet

Uusi työllistä­mismalli luovan työn markkinoilla

LISÄTIETOJA

Miten hankkeet jatkuvat?

ihmiset
Perttu Jämsén
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

TYÖELÄMÄN KUNTOTESTI

Oletko työelämän penkkiurheilija vai tavoitteellinen sprintteri?

Mistä on kyse?