Työelämän taitekohdat

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Tässä projektissa kehitimme erilaisia työkaluja, jotka auttavat työtä ja tekijää kohtaamaan muuttuvilla työmarkkinoilla.

AJANKOHTAISTA

Työmme tuloksia.

Mistä oli kyse?

(Päättynyt avainalue 2/2015 – 8/2017)

Työelämän taitekohdat -avainalueen tavoitteena oli uudistaa työelämän toimintamalleja siten, että ne vastaavat paremmin työn ja työmarkkinoiden muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos mullistavat työelämää. Osa perinteisistä töistä katoaa, mutta myös uudenlaisia töitä syntyy. Työ ei kuitenkaan kohtaa tekijäänsä yhtä helposti kuin ennen. Tavoitteenamme oli parantaa suomalaisten työelämävalmiuksia ja kykyä omaksua erilaisia työn tekemisen muotoja kokopäiväisen palkkatyön lisäksi. Näitä ovat muun muassa yrittäjyys, ammatinharjoittaminen tai osa-aikatyö.

Mitä saatiin aikaan?

Selvitimme, kehitimme ja kokeilimme keinoja, jotka edistävät työn ja tekijän kohtaamista ja uusien työelämätaitojen kehittymistä. Hankkeemme liittyivät työllistämispalveluihin, nuorten työelämätaitoihin, ihmisten osaamisen uudistamiseen ja tunnistamiseen sekä tulevaisuuden työn markkinan rakentamiseen.

Uusia työkaluja tarvitaan esimerkiksi työllistämispalveluihin ja työelämäkoulutukseen, jotta niistä on enemmän hyötyä työelämän taitekohdissa, olipa kyse ensimmäisestä työpaikasta opintojen jälkeen, alan vaihdosta, itsensä työllistämisestä tai vaikkapa osa-aikaisesta työskentelystä eläkkeellä.

Lisäksi nostimme julkiseen keskusteluun työelämää, työmarkkinoita ja niiden pelisääntöjä koskevia uudistustarpeita.

Eri hankkeiden tuloksiin pääset tutustumaan hankesivuilta tästä.

Keitä oli mukana?

Avainalueella tehtiin tiivistä yhteistyötä erilaisten työelämän kehittäjien, kuten oppilaitosten, tutkimuslaitosten, järjestöjen, liittojen, yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.

 

PUHEENVUOROJA

HANKKEET

Tutustu tuloksiin!

LISÄTIETOJA

Miten hankkeet jatkuvat?

TYÖELÄMÄN KUNTOTESTI

Oletko työelämän penkkiurheilija vai tavoitteellinen sprintteri?

Mistä on kyse?