Työelämän taitekohdat

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Kehitämme erilaisia työkaluja, jotta työ ja tekijä kohtaavat muuttuvilla työmarkkinoilla.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

Mistä on kyse?

Työelämän taitekohdat -avainalueen tavoitteena on uudistaa työelämän toimintamalleja siten, että ne vastaavat paremmin työn ja työmarkkinoiden muutoksen tuomiin haasteisiin. Digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos mullistavat työelämää. Osa perinteisistä töistä katoaa, mutta myös uudenlaisia töitä syntyy. Työ ei kuitenkaan kohtaa tekijäänsä niin helposti kuin ennen. Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten työelämävalmiuksia ja kykyä omaksua erilaisia työn tekemisen muotoja kokopäiväisen palkkatyön lisäksi. Näitä ovat muun muassa yrittäjyys, ammatinharjoittaminen tai osa-aikatyö.

Mitä teemme?

Selvitämme, kehitämme ja kokeilemme keinoja, jotka edistävät työn ja tekijän kohtaamista ja uusien työelämätaitojen kehittymistä. Hankkeemme liittyvät työllistämispalveluihin, nuorten työelämätaitoihin, ihmisten osaamisen uudistamiseen ja tunnistamiseen sekä tulevaisuuden työn markkinan rakentamiseen.

Uusia työkaluja tarvitaan esimerkiksi työllistämispalveluihin ja työelämäkoulutukseen, jotta niistä on enemmän hyötyä työelämän taitekohdissa, olipa kyse ensimmäisestä työpaikasta opintojen jälkeen, alan vaihdosta, itsensä työllistämisestä tai vaikkapa osa-aikaisesta työskentelystä eläkkeellä.

Lisäksi nostamme julkiseen keskusteluun työelämää, työmarkkinoita ja niiden pelisääntöjä koskevia uudistustarpeita.

Kuka on mukana?

Teemme yhteistyötä työelämän kehittämisen eri osapuolten kanssa: oppilaitosten, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja liittojen, yritysten ja julkisten tahojen kanssa.

Missä mennään?

Työelämän taitekohdat -tiimi aloitti työnsä keväällä 2015 ja projektit jatkuvat vuoden 2017 elokuun loppuun asti.

PUHEENVUOROJA

Työelämän muutoksesta, mistäpä muusta?

HANKKEET

Työn alla.

TAPAHTUMAT

Asiaa livenä!

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

TYÖELÄMÄN KUNTOTESTI

Oletko työelämän penkkiurheilija vai tavoitteellinen sprintteri?

Mistä on kyse?