artiklar
Beräknad läsningstid 6 min

Digiprofiltest – FAQ

Publicerad

Testa din digitala profil!

1. Vad är dataekonomi? Och vad är rättvis dataekonomi?

Dataekonomi är ett ekonomiskt delområde där affärsmodellen bygger på attdata utnyttjas och används på olika sätt. Rättvis dataekonomiär ett ekonomiskt delområde som fokuserar på att skapa databaserade tjänster och produkter på ett etiskt sätt. Rättvisa innebär att individernas datarättigheter skyddas och att behoven hos alla intressentgrupper beaktas i dataekonomin.

2. Vad är det digiprofiltestet?

När en person använder digitala tjänster och anordningar lämnar han eller hon spår efter sig, dvs. data. Användarvillkoren för digitala tjänster utformas efter företagens behov, och de är långa och svårbegripliga för konsumenter. Det är svårt för individer att förstå vad de ger sitt samtycke till när de godkänner tjänsternas användarvillkor. Det är också oklart hur individens data används och hur data förmedlas i olika digitala tjänster. Att godkänna användarvillkoren innebär att konsumentdata kan skickas vidare till tredjeparter.

Testet hjälper människor att förstå hur dataekonomin fungerar och vad integritet betyder i dataekonomin. Testet hjälper också människor att gestalta och bedöma sitt beteende på internet. Testet ger praktiska tips som vi kan använda i vår digitala vardag.

3. Varför har testet tagits fram?

Testet för den digitala profilen har tagits fram som en del av Sitras projekt IHAN – Rättvis dataekonomi. Målet med projektet är att återupprätta förtroendet för digitala tjänster. En rättvis dataekonomi ger konsumenterna större möjligheter att bestämma vem som samlar in information om dem. Konsumenterna får också större möjligheter att bestämma när, på vilket sätt och i vilka syften denna information används. I praktiken syns detta i form av nya tjänster som produceras på ett transparent sätt och som en bättre digital vardag.

4. För vem är testet avsett?

Testet är avsett för alla som använder digitala tjänster och är intresserade av den digitala världen, nättjänster, data som tjänsterna bygger på och användningen av dessa data.

5. Varför ska jag göra testet? Vilken nytta har jag av det?

Testet för den digitala profilen som Sitra lagt ut hjälper människor att förstå och bedöma sitt beteende på nätet. Som resultat ger testet en beskrivning av dig som användare av digitala tjänster. Beskrivningen bygger på de svar som du ger i testet.

Dessutom får du en personligt anpassad lista med tips om hur du kan skydda dina data och lära dig att använda digitala tjänster bättre. Du kan välja att följa de tips som passar din situation. Det finns också en lista med samtliga tips (länk).

Senare, när fler människor gjort testet, kan du också jämföra dina resultat med andras testresultat.

6. På vilka språk har testet publicerats?

Testet publicerades samtidigt på svenska, finska och engelska.

7. Vad består profilen av?

Testet kartlägger tre dimensioner av nätbeteendet hos en person:

  1. Attityd: vad är personens attityd till de existerande förfarandena i dataekonomin
  2. Kunskaper: hur mycket vet personen om dataekonomin och om lagstiftningen i anslutning till den
  3. Verksamhet: hur utnyttjar personen olika egenskaper hos de digitala tjänsterna, såsom integritetsinställningar eller positionsdata.

Profiler som definierats utifrån dessa dimensioner ger en ungefärlig översiktsbild av olika slag av nättjänstanvändare.

8. Varför innehåller testet frågor som endast gäller EU-medborgare?

Målet var att göra frågorna som allmänt hållna som möjligt, så att de är relevanta för medborgare i alla länder.

När en person använder digitala tjänster och anordningar, lämnar han eller hon spår efter sig, dvs. data. Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft i EU-länderna år 2018, ger individerna större möjligheter att påverka användningen av data som de överlåter i EU-länderna.

Det är viktigt att EU-medborgare är informerade om de rättigheter som dataskyddsförordningen garanterar. Förordningen är ett stort steg mot digitala tjänster som ligger i linje med Sitras nyckelområde Rättvis dataekonomi och som använder individuella data på ett transparent sätt och med personens samtycke.

9. Får jag faktiskt personliga tips i slutet av testet?
Ja, det får du! Du får tips som skräddarsytts för dig utifrån de svar som du gett på frågorna. Tipsen informerar dig om hur du kan skydda dina data på olika sätt. I slutet av testet finns också en länk till Sitras sida där du ser alla rätta svar, tips och profiler.

10. Var hittar jag statistisk information om andra som gjort testet?
Statistisk information om de svarande samlas in våren 2020. Uppgifterna läggs senare ut på Sitras webbplats.

11. Hur kan jag spara de individuella tips som jag får?
Du kan ladda ned dina tips i pdf. I den laddade filen visas både din profil och de tips som riktats till dig. Du kan dela dem på det sätt som du vill.

12. Lönar det sig för mig att dela testet? Hur kan jag göra det på ett tryggt sätt?

Testet är ett bra sätt att hjälpa människor att förstå och bedöma sitt beteende i den digitala världen. Samtidigt får de lära sig mer om dataekonomi och integritet.

Vi hoppas att så många som möjligt får veta om testet och använder det för att ta reda på sin egen digitala profil. I den nuvarande modellen för dataekonomin finns det just inga smarta sätt att dela till exempel dessa testresultat utan att vi samtidigt också delar personliga uppgifter. Du ska alltså tänka efter när du delar dina resultat på webben.

13. Föråldras testet snabbt?
Testets innehåll bygger på vetenskaplig forskning. Även om verksamhetsmiljön förändras snabbt i den digitala världen, förändras människornas beteende inte i samma takt.

Vad handlar det om?