archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck

Växthusgasutsläppens inverkan på klimatet kan mätas och jämföras sinsemellan med hjälp av koldioxidavtrycket, som beskriver de växthusgasutsläpp som människan producerar. Vi borde alla halvera vårt koldioxidavtryck.

Publicerad

Grafer uppdaterat i februari.

Ladda ner det genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck i pdf-format

Vet du din koldioxidavtrycket?  Gör livstilsstestet här!

Källor:
Statistikcentralen, Motiva, Naturresursinstitutet,
Trafikverket, VTT, SYKE, ENVIMAT, jord- och skogsbruksministeriet
samt D-mat Oy

CO2e = koldioxidekvivalent

Vad handlar det om?