Foto: Topias Dean, Sitra

Publicerad 06.03.2020

Megatrender 2020 -bildspel

Vårt bildspel för dig att använda.
Författare
Specialist, Communication and Public Affairs, Sitra

Översikten Sitras Megatrender 2020 skapar en helhetsbild av vilka frågor vi borde koncentrera oss på under de kommande åren.

Ofta ser man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. I uppdateringen av Sitras Megatrender 2020 lyfter vi fram fem utvecklingsprocesser samt spänningar och kopplingar mellan dem:

1) Den ekologiska rekonstruktionen är brådskande

2) Nätverksmakten blir starkare

3) Befolkningen blir äldre och allt mer heterogen

4) Ekonomin söker riktning

5) Teknologin kopplas till allting.

Vad handlar det om?