artiklar
Beräknad läsningstid 4 min

Megatrender ute i världen

Megatrender är per definition oftast globala, men de tar olika uttryck i olika delar av världen.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Afrika

Befolkningen växer och blir yngre. Den största delen av den globala befolkningstillväxten sker i länder i Afrika och före 2050 förväntas befolkningen i Afrika söder om Sahara fördubblas. Andelen unga ökar och samtidigt sker urbaniseringen snabbare.

Klimatförändringen orsakar migration. Länderna i Afrika drabbas allra mest av klimatförändringens konsekvenser, även om de har de minsta utsläppen. Skördarna minskar som följd av torka, skadeinsekter och sjukdomar. Detta kan leda till stor migration som emellertid sker huvudsakligen inom landet eller mellan grannländer.

Asien

Den geopolitiska makten växer. I flera rapporter deklareras att Asiens århundrade har börjat. Ekonomin i asiatiska länder växer och särskilt Kina investerar kraftigt i andra länder. Kinas nya sidenväg (Belt and road initiative) har som syfte att öka Kinas betydelse i hela Asien och även i andra områden.

Urbanisering. Urbaniseringen fortsätter och den största delen av världens megastäder, dvs. städer med över 10 miljoner invånare, ligger år 2030 i Asien.

Extrema väderförhållanden blir vanligare. Klimatförändringens effekter syns allt tydligare i området. Översvämningar och torka ökar, havsnivån stiger, stormarna blir kraftigare och korallrev förstörs. Tillgången till mat och dricksvatten förväntas tidvis försämras betydligt.

Nordamerika

Åsikter blir mer polariserade och ojämlikheten ökar. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat under en längre tid och ökningen förväntas fortsätta utan betydande förnyelser av samhället. Samtidigt har åsiktsskillnaderna mellan politiska partier ökat.

Den geopolitiska makten krymper men finns kvar. Även om Kina och andra länder i Asien får större betydelse på den globala arenan, förväntas USA och amerikanska företag fortfarande vara viktiga påverkare.

Befolkningen åldras och växer. Befolkningen åldras också i Nordamerika, men den arbetsföra befolkningen förväntas räcka bättre än till exempel i Europa och enligt prognoser kommer befolkningen fortfarande att växa på 2050-talet.

Sydamerika

Befolkningen åldras. I länderna i Sydamerika åldras befolkningen snabbt, även om medianåldern är lägre än i Europa.

Ekonomin utvecklas ojämnt. I fråga om den ekonomiska tillväxten varierar förväntningarna, men Brasilien och Mexiko förväntas fortfarande vara betydelsefulla ekonomier.

Migrationen ökar. Ekonomiska skillnader mellan länder, politiska konflikter och klimatförändringen ökar den interna migrationen på kontinenten.

Europa

EU:s interna svårigheter fortsätter. Europeiska unionens utveckling utmanas av den växande motsättningen mellan ”eliten” och ”folket”, spänningarna mellan liberala och auktoritära synsätt, euroskepticism och populism.

Torka, översvämningar och värmeböljor blir vanligare. I och med den globala uppvärmningen ökar långa torra perioder, och värmeböljorna skadar jordbruket, turismen och välbefinnandet. Samtidigt ökar sannolikheten för översvämningar.

De sociala utmaningarna hopar sig. Befolkningsstrukturen åldras i Europa och urbaniseringen fortsätter. Den ekonomiska ojämlikheten samt den interna och externa invandringen ökar åsiktsskillnaderna och orsakar oroligheter.

Ryssland

Den geopolitiska situationen är fortsatt spänd. Enligt prognoser kommer Ryssland fortfarande att ha en roll i världspolitiken, men förhållandet till Europa är fortfarande svårt och Kinas större roll komplicerar situationen. Ryssland får nya möjligheter då Nordostpassagen öppnas på grund av klimatuppvärmningen.

Klimatförändringen försvårar jordbruket. Torka försvårar jordbruket i stora odlingsområden i landets södra delar och klimatuppvärmningen och miljöföroreningar skapar ett behov för uppbromsnings- och anpassningsåtgärder som är avsevärt större än i nuläget.

Befolkningen minskar, åldras och koncentreras. Befolkningsstrukturen åldras och urbaniseringen fortsätter, vilket lämnar en allt större del av landet obebodd.

Vad handlar det om?