archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

T-A-C-K !

Ett år kommer till sin ände och ett nytt är på antågande, men före det är det dags att koppla av och i lugn och ro tillbringa tid med nära och kära. Dra fast på dig yllesockorna och bara ta det lugnt.

Författare

Mikko Kosonen

Publicerad

Vi vill varmt tacka alla som än en gång under det gångna året bidragit med sina kunskaper till vårt framtidsarbete för Finlands bästa. Tack också till alla som har kommenterat resultaten av vårt arbete eller till exempel delat med sig av framtidsinformation och därigenom medverkat till att främja vår gemensamma välfärd.

Under Finland 100-jubileumsåret har även Sitra haft orsak att fira – Sitra har ju redan hunnit arbeta för att kartlägga, testa och utveckla utvecklingsalternativ för framtiden i 50 år. För många fastnar 2017 i minnet tack vare temat tillsammans. Även i framtidshuset är det framgångsrika samarbetet allra värdefullast: tack vare samarbetet skapas ständigt mindre och större lösningar.

Under året sökte och fann man till exempel genom utmaningstävlingen Ratkaisu100 lösningar på hur vi i framtiden bättre ska kunna utnyttja allas kunskaper. Kunskaper och lägre silor fanns även i övrigt på agendan på många sätt, såväl i samarbetet med den offentliga sektorn och organisationer som med företag och läroanstalter.

Vad gäller cirkulär ekonomi framskred arbetet i det främsta ledet såväl i hemlandet som på internationella arenor: vi kandiderar redan för andra gången om titeln som världens mest betydelsefulla främjare av cirkulär ekonomi. Inom social- och hälsovårdssektorn i hemlandet fokuserade vi på kunskapsledning genom att skapa informationspaket som garanterar en transparent verksamhet. Vi förenade också aktörer inom social- och hälsovården så att de började utveckla branschen tillsammans. Utöver att testa och utveckla undersökte vi även framtiden och funderade under året på hur en uppdatering av den nordiska modellen skulle se ut, nästa omgång av välfärd. Vår jubileumssatsning tillsammans med vetenskapscentret Heureka gav upphov till en stor utställning om framtiden, som får var och en av oss att fundera på vår egen roll i att bygga framtiden. Utställningen är inte endast riktad till barn, och vi rekommenderar den varmt om du ännu inte hunnit se den.

Vi löser morgondagens utmaningar tillsammans och genom gott samarbete. Vi väntar redan ivrigt på nästa år och de möjligheter det för med sig!

Vi önskar alla en fin juletid!

Mikko Kosonen och personalen på Sitra

Vad handlar det om?