artiklar
Beräknad läsningstid 4 min

Vardagen mitt i en ekologisk kris

Framtidshörspelen är verktyg som hör till Framtidsfrekvensen-workshopparna och de hjälper till att identifiera och fundera över antaganden om framtiden. Detta hörspel berättar om livet mitt i en ekologisk kris.

Publicerad

Välkommen att uppleva olika slags antaganden om framtiden.

I framtidshörspelen dyker vi in i en tillspetsad version av en rådande framtidsuppfattning. Det är inte fråga om någon prognos, och förhoppningsvis inte en framtidsbeskrivning, utan målet med hörspelen är att hjälpa er att identifiera och reflektera över de antaganden som ligger bakom uppfattningen. Hörspelen tar några minuter.

Producent: Veera Luoma-aho, Jaksomedia
Manus: Noora Mattila, Jaksomedia