Beräknad läsningstid 2 min

Vardagen mitt i en ekologisk kris

Framtidshörspelen är verktyg som hör till Framtidsfrekvensen-workshopparna och de hjälper till att identifiera och fundera över antaganden om framtiden. Detta hörspel berättar om livet mitt i en ekologisk kris.

Image: Veera Pienimaa / Miltton

Publicerad

Välkommen att uppleva olika slags antaganden om framtiden.

I framtidshörspelen dyker vi in i en tillspetsad version av en rådande framtidsuppfattning. Det är inte fråga om någon prognos, och förhoppningsvis inte en framtidsbeskrivning, utan målet med hörspelen är att hjälpa er att identifiera och reflektera över de antaganden som ligger bakom uppfattningen. Hörspelen tar några minuter.

Producent: Veera Luoma-aho, Jaksomedia
Manus: Noora Mattila, Jaksomedia

Publicerad

Vad handlar det om?

Hörspelen hämtar inspiration särskilt ur artikeln som handlar om framtida myter. Man har också använt scenarier som identifierats i science fiction-filmer och framtidsforskare Jim Dators fyra arketyper om framtiden: ständig tillväxt, kollaps och ny blomstringstid, reglering och knapphet och radikal förändring. 

En del hörspel kan kännas mer önskvärda än andra, en del åter trovärdigare. Syftet är emellertid inte att debattera om sannolikheter eller vad som är önskvärt, utan identifiera de antaganden om framtiden som görs i hörspelet och reflektera dem mot sitt eget framtidstänkande. Vilka antaganden har jag om framtiden? 

Du kan lyssna på framtidshörspelen på engelska och på finska. 

Tillbaka till Framtidsfrekvensen?