Kommentar
Beräknad läsningstid 4 min

7 + 1 tips för att söka svaga signaler

Hur kan vi utvidga våra uppfattningar om framtiden och identifiera framväxande företeelser?

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Framtidsforskaren Jim Dator har konstaterat att alla nyttiga idéer om framtiden känns löjliga i nuet. Därmed vill Dator betona att det är viktigt att utmana sina egna antaganden om framtiden och försöka tänka på flera framtider som så mycket som möjligt skiljer sig från varandra. Då kan man ena sidan bättre förbereda sig inför olika slags framtider och å andra sidan föra en mångsidigare diskussion om hurdan slags framtid vi verkligen önskar oss.

Alla nyttiga idéer om framtiden känns löjliga i nuet

Funderingar kring icke-uppenbara framtidsförlopp är särskilt viktiga när osäkerheten är stor och när frågor är beroende av varandra och komplicerade och de är kopplade till många motstridigheter. Framtidsforskaren Ziauddin Sardar kallar en sådan situation postnormal tid. I en sådan situation ska man kunna utmana tanken om vad som anses normalt och upptäcka saker som lämnas utanför sådant framtidstänkande som fokuserar på trender.

Ett sätt att utvidga framtidstänkandet är att identifiera svaga signaler. En svag signal är ett tecken på ett fenomen som är under utveckling eller ett första symtom på en förändring. Den är per definition ny och överraskande, men potentiellt också betydelsefull. En svag signal kan kännas löjlig eller obegriplig, eftersom den utmanar våra nuvarande uppfattningar om världen och framtiden.

1.1  Tips för att söka svaga signaler

Sitra ordnade 11.6.2018 Foresight Monday-evenemanget om svaga signaler för det nationella framsynsnätverket. Framtidsforskaren med lång erfarenhet och Millennium-projektets ledare Jerome Glenn talade på evenemanget. Här är hans tips för att söka svaga signaler:

  1. Lyssna mångsidigt på visionärer, innovatörer, framtidsforskare och andra som tycks tänka lite mer avancerat än andra.
  2. Ta reda på vilka dessa personer följer, varifrån de får sina idéer.
  3. Crowdsourca, använd delfoi-enkäter, sociala medier, idéworkshoppar.
  4. Använd någon funktion som automatisk förenar datakällor (till exempel RSS) för att söka nyheter om ett visst tema.
  5. Utnyttja science fiction-litteratur för att hitta nya föremål för granskning.
  6. Lyssna på människor som tänker annorlunda än du och ta reda på vad de tycker är viktigt.
  7. Sök i lokala nyheter saker som inte ännu behandlas i nationella medier.

Jämför nuet med historia, sök efter saker som i ett tidigt skede vittnade om den kommande förändringen.

1.2  Hur tolkar man svaga signaler?

Efter att man har samlat in svaga signaler ska man tolka vad de betyder. Jerome Glenn rekommenderade att man använder en framtidscykel och en korseffektanalys. I framtidscykeln funderar man först över vilka effekter signalen har och därefter vilka effekter effekterna har, och i bästa fall ännu effekterna av effekternas effekter. I korseffektanalysen däremot jämförs flera sinsemellan olika signalers ömsesidiga effekter: hur något som signalen beskriver skulle påverka något som en annan signal beskriver.

Vad kan en svag signal berätta om framtidens vardag?

I Foresight Monday 11.6.2018 användes ett narrativt angreppssätt. Målet var att göra framtiden konkretare och vardagligare och närma sig den med människan i fokus. Varje deltagare fick en svag signal och de ombads fundera över vad signalen berättar om vilka effekter den kan ha. Deltagarna skrev utifrån detta en kort beskrivning av en framtida människa och något vardagligt bestyr, till exempel en måltid, resa eller arbete. Till slut jämfördes berättelserna med bänkgrannen. De signaler och arbetsmallar som användes i evenemanget kan laddas ner här.

 

Vad handlar det om?