Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

7 + 1 vinkkiä heikkojen signaalien etsimiseen

Miten laajentaa käsityksiämme tulevaisuudesta ja tunnistaa nousevia ilmiöitä?

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuudentutkija Jim Dator on todennut, että kaikki hyödylliset ideat tulevaisuudesta tuntuvat nykyhetkessä naurettavilta. Tällä Dator haluaa korostaa sitä, että on tärkeää haastaa omia oletuksia tulevaisuudesta ja pyrkiä ajattelemaan useita, mahdollisimman erilaisia tulevaisuuksia. Tällöin voidaan toisaalta paremmin varautua erilaisiin tulevaisuuksiin ja toisaalta käydä monipuolisempaa keskustelua siitä, millaista tulevaisuutta todella haluamme.

Kaikki hyödylliset ideat tulevaisuudesta tuntuvat nykyhetkessä naurettavilta

Ei-ilmeisten tulevaisuuskulkujen ajattelu on erityisen tärkeää silloin, kun epävarmuus on suurta, asiat ovat keskinäisriippuvaisia ja monimutkaisia ja niihin liittyy paljon ristiriitoja. Tulevaisuudentutkija Ziaddin Sardar kutsuu tällaista tilannetta postnormaaliksi ajaksi. Tällaisessa tilanteessa tulee pystyä haastamaan ajatus siitä, mitä pidetään normaalina ja havaitsemaan trendeihin keskittyvän tulevaisuusajattelun ulkopuolelle jääviä asioita.

Yksi tapa laajentaa tulevaisuusajattelua on tunnistaa heikkoja signaaleja. Heikko signaali on merkki mahdollisesta nousevasta asiasta tai ensioire muutoksesta. Se on määritelmällisesti uusi ja yllättävä, mutta myös potentiaalisesti merkittävä. Heikko signaali saattaa tuntua naurettavalta tai käsittämättömältä, koska se haastaa meidän nykyisiä käsityksiä maailmasta ja tulevaisuudesta.

Vinkkejä heikkojen signaalien etsimiseen

Sitra järjesti 11.6.2018 kansallisen ennakointiverkoston Foresight Monday-tapahtuman heikoista signaaleista. Tilaisuudessa oli puhumassa pitkän linja tulevaisuudentutkija ja Millennium-projektin johtaja Jerome Glenn. Tässä hänen vinkkinsä heikkojen signaalien etsimiseen:

  1. Kuuntele monipuolisesti visionäärejä, innovoijia, tulevaisuudentutkijoita ja muita jotka tuntuvat ajattelevan muita pidemmälle.
  2. Selvitä, keitä nämä henkilöt seuraavat, mistä he ammentavat ideoitaan.
  3. Joukkoista, käytä delfoi-kyselyitä, sosiaalista mediaa, ideatyöpajoja.
  4. Käytä automaattista tiedonlähteiden yhdistäjää (esim. RSS) etsiäksesi tietyn aiheen uutisia.
  5. Hyödynnä scifi-kirjallisuutta löytääksesi uusia tarkastelun kohteita.
  6. Kuuntele ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin sinä ja selvitä mitä he pitävät tärkeänä.
  7. Etsi paikallisuutisista asioita, joita ei vielä ole kansallisessa mediassa.

+ Vertaa nykyhetkeä historiaan, etsi asioita, jotka kertoivat aikaisessa vaiheessa tulevasta muutoksesta.

Entäs sitten se tulkinta?

Heikkojen signaalien keräämisen jälkeen on tarpeen tulkita mitä ne tarkoittavat. Tähän Jerome Glenn suositteli tulevaisuuspyörän käyttämistä ja ristivaikutusanalyysiä. Tulevaisuuspyörässä mietitään ensin millaisia vaikutuksia signaalilla on, sen jälkeen millaisia vaikutuksia vaikutuksilla on, ja parhaassa tapauksessa vielä vaikutusten vaikutusten vaikutuksia. Ristivaikutusanalyysissä puolestaan vertaillaan useiden erilaisten signaalien keskinäisiä vaikutuksia: miten jokin signaalin kuvaama asia vaikuttaisi toisen signaalin kuvaamaan asiaan.

Mitä heikko signaali voi kertoa tulevaisuuden arjesta?

Foresight Mondayssa 11.6.2018 käytimme tarinallista lähestymistapaa. Tavoitteena oli tehdä tulevaisuudesta konkreettisempaa ja arkipäiväisempää ja lähestyä sitä ihminen edellä. Osallistujille jaettiin kullekin yksi heikko signaali ja pyydettiin miettimään mistä signaali kertoo ja millaisia vaikutuksia sillä saattaisi olla. Tämän pohjalta osallistujat kirjoittivat lyhyen kuvauksen tulevaisuuden henkilöstä ja hänen jostain arkisesta askareesta, kuten syömisestä, matkustamisesta tai työnteosta. Lopuksi vertailtiin tarinoita vierustoverin kanssa. Tilaisuudessa käytetyt signaalit ja työskentelypohja voi ladata tästä.

Mistä on kyse?