archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Biobanker och hälsovårdsdata sätter fart på spetsforskningen

I Finland håller man på att ta fram en tjänst som samlar välfärdsdata för smidig användning inom forskning. Tjänsten kommer att ge större flexibilitet än hittills och sätter fart på biobanksforskningen.

Författare

Johanna Arola

med.dr, docent, t.f. verkställande direktör, Finska Biobankandelslaget - FINBB

Publicerad

I framtiden kommer nya behandlingar att utvecklas snabbare med hjälp av prov som överlåtits till biobanker och de hälsovårdsdata som kan kopplas till dem. I framtiden kommer alla patienter att vara forskningspatienter. Genom att kombinera och undersöka data kan man utveckla individanpassade behandlingar mot svåra sjukdomar.

Vid biobanksforskning står människan i fokus. Patienterna och de som lämnar prov ger sitt samtycke till att proven används för bioforskning och därför har de rätt att få veta vad deras prov används för.

Att forskarna får snabbare och enklare tillgång till välfärdsdata effektiviserar biobanksforskningen. Vid sidan av andra aktörer arbetar det nya andelslaget Finska Biobankandelslaget – FINBB med att bygga upp den gemensamma tjänsten för biobanksdata.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Det här är tredje delen i vår videoserie kopplad till evenemanget 2nd Annual Nordic Precision Medicine Forum den 20–21.3.2018 i Köpenhamn.

#isaacus

Vad handlar det om?