archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Det digitala projektet som underskred budgeten och som fungerar: Hur blev det möjligt?

Data körs på en gemensam plattform i två självständiga stater. Staterna kan utbyta data. Lagstiftningen säkerställer och stödjer. De digitala tjänsterna utvecklas aktivt. Vad handlar det om? Estland och Finland!

Författare

Antti Kivelä

Publicerad

Jag var nyss på OECD:s innovationsmöte i Paris. Alla pratar om data och om kundorientering som mål. Finland och Estland har redan passerat detta stadium och verkar redan på en decentraliserad men gemensam plattform. Två självständiga stater på en gemensam plattform? Det borde inte vara möjligt i nationalstater som ju i allmänhet hellre ägnar sig åt att understryka sin egen utmärkthet. Vad hände? Och varför?

Orsaken finns bakom östgränsen, vilket ju ofta har varit fallet i Finlands historia. Vid Sovjetunionens sönderfall förklarade sig Estland åter som en självständig stat. Den nya staten hade inga egna strukturer och det gällde således att bygga upp sådana. Förvaltningen, som bemannats med ungt folk, började raskt spana efter bästa möjliga förvaltningsmodell och teknik. Utgångspunkten var att snabbt kopiera de bästa förfarandena från andra länder i världen.

Efter att man gått genom de bästa digitala lösningarna på olika förvaltningsområden ute i världen var det dags att räkna samman kostnaderna. Det sammanlagda priset på de komponenter som skulle köpas från företagen var mer än tio gånger högre än Estlands statsbudget. Det skulle inte gå vägen, och det gällde för den fattige att hitta andra utvägar för att lösa de mest akuta problemen.

Genom ömsesidigt lärande till spetsen inom den digitala utvecklingen

Fördomsfria aktörer utvecklade systemet X-Road för förmedling av information. Systemet för identifiering kopierades från Finland. Vid den här tiden var personkortet det mest avancerade verktyget för identifiering. Estland började bygga samhället med det decentraliserade X-Road som plattform. Det är i själva verket fråga om ett internet innanför internet. Arbetet fokuserades på det nödvändiga och relevanta, ibland med små genvägar.

Under tiden byggde aktörer i Finland i skyddet av kommunernas självstyre och statens självständiga ministerier mycket siloartade lösningar. Varje aktör hade en egen uppfattning om hur sakerna skulle skötas. Digitala utvecklingsprogram sattes upp här och där. Pengar användes och en del framsteg gjordes, men allt var splittrat. Ingen hade överblick över helheten. Också Sitra var med här och där.

På försommaren 2012 studerade vi Estlands system och såg att det var en fungerande och möjlig lösning också för det splittrade fältet i Finland. X-Road (servicekanalen, länk på finska) skulle kunna fungera som en stark grund för långsiktig utveckling både internt i Finland och mellan Finland och Estland. Vi förde många diskussioner med Estlands dåvarande president Toomas Hendrik Ilves som förstärkte vår uppfattning om målet. X-Road (servicekanalen) är ett sätt att digitalisera tjänsterna medborgarorienterat först i Finland och sedan i Estland. Och när två länder finns på plattformen blir det aktuellt med att fortsätta ut i det övriga Europa.

Servicekanalen skapar en grund för utveckling av de digitala tjänsterna i Finland och över gränserna

Sitras deltagande i arbetet med ICT2015 (länk på finska) öppnade möjligheter att föra saker framåt. Efter många skeden grundades projektet KaPA, dvs. projektet för den nationella servicearkitekturen. Inom KaPA skapades lagstiftningen och byggdes upp den nödvändiga infrastrukturen. Medborgarna ser arbetets resultat i tjänsten Suomi.fi, som slutfördes inom utsatt tidtabell. Tack vare den realistiska planen blev det också möjligt att underskrida budgeten, vilket rapporterades nyligen. Nu gör servicekanalen det möjligt att systematiskt utveckla digitala tjänster i hela det finska samhället och även i gränsöverskridande samarbete med Estland.

Grunden är nu i ett så bra skick som den kan vara i vår värld. Vi kan gå snabbt framåt på hela fronten för digitala tjänster. Färden har först börjat, men vi har ett stadig grund som vi kan stödja oss på. Även vägen mot en europeisk plattform är öppen och möjlig. Arbetet måste utföras målmedvetet.

Utan Sitras satsningar och experiment skulle det inte ha varit möjligt att ta fram plattformen. Vi på Sitra har siktet redan inställt på den följande fasen i utvecklingen: vi tar kontroll över vår egen data, mydata, men vi gör det på en internationell plattform som är så bra att den kan exporteras. Vi är ju ett framtidshus!

Vad handlar det om?