Photo: Linda Tammisto

Publicerad 28.03.2018

Genetisk information blir vardag inom hälso- och sjukvården

Den individualiserade medicinen stöder sig på genomforskning. Med hjälp av den kan tas fram selektiva läkemedel som är effektivare än tidigare och risken för sjukdomar kan förutses.
Författare
Forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd

Med genomforskning kan exaktare information om många sjukdomar fås, såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna kan ta fram effektiva läkemedel och vårdmetoder och å andra sidan även utmönstra vårdmetoder som inte fungerar.

I projektet P5.fi utreds människors risk att insjukna i valda sjukdomar. Riskinformationen kan nyttjas i förutseende syfte inom hälso- och sjukvården och människor kan till exempel motiveras till hälsosammare kostvanor.

Redan nu kan människor köpa tester att använda hemma och ta med sig analysen till en läkarmottagning. Detta ändrar även läkarens arbete. Genetisk information blir vardag inom medicinen.

Det här är en del i vår videoserie kopplad till evenemanget 2nd Annual Nordic Precision Medicine Forum den 20–21.3.2018 i Köpenhamn.

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?