archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Lagstiftningen påskyndar forsknings- och företagssamarbetet inom hälsa och välfärd

Finländarnas social- och hälsovårdsuppgifter kan i framtiden utnyttjas på ett smidigare sätt än nu för att utveckla nya läkemedel samt utveckla vården och ledningen. Lagstiftningsarbetet har påbörjats och målet är att öppna en tjänst på ett och samma ställe för forskare och utvecklare redan i slutet av 2018, utan att kompromissa med informationssäkerheten.

Författare

Hannu Hämäläinen

Konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Publicerad

Varför är förändringen nödvändig?

I Finland har vi exceptionellt bra sjuk- och hälsovårdsregister. Uppgifter om individer har sparats i databaser via personbeteckningen ända sedan 1970-talet. Det finns dock data begravda i många register och det är svårt för forskare och utvecklare av vård och läkemedel att få tillgång till dem. Det kan ta så mycket som 2–4 år att få forskningstillstånd. I vissa fall har man inte ens beviljats tillstånd.

Lagstiftningen om andrahandsanvändning av social- och hälsovårdsmaterial har fokuserat på att tillåta vetenskaplig och statistisk användning. De hittills anonymiserade hälsouppgifterna har endast kunnat användas för vetenskaplig forskning och har hanterats med vetenskapliga metoder.

Världen har förändrats. Forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskapsledning kräver en snabbare praxis än tidigare och mer omfattande sammansättning av data från olika källor.

En och samma tjänst för utnyttjande av data kommer till Finland

En förändrad praxis kommer redan i år. Lagstiftningsarbetet är på gång och en ny myndighetstjänst kan öppnas i slutet av 2018. Data öppnas också för mer omfattande användning än idag, som exempelvis undervisning, ledning och myndigheternas planeringsarbete, utöver den traditionella forskningen. Ett unikt ekosystem öppnas för internationellt forsknings- och företagssamarbete, utan att kompromissa med informationssäkerheten.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Det här är andra delen i vår videoserie kopplad till evenemanget 2nd Annual Nordic Precision Medicine Forum den 20–21.3.2018 i Köpenhamn.

Ytterligare information: SHM:s meddelande

Vad handlar det om?