archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Mot en rättvis dataekonomi utan eftergifter

Mina foton hamnar nästan obemärkt på sociala medier. Samtidigt tappar jag kontrollen över dem. Skulle det kunna vara på något annat sätt? Är det möjligt med en rättvis, människonära dataekonomi?

Författare

Jaana Sinipuro

Publicerad

Tänk om jag vore filmstjärnan i mitt eget liv! Eller åtminstone såg ut som en filmstjärna. En bildredigeringstjänst som spridit sig i sociala medier erbjuder en lösning. Nästan obemärkt har jag överlåtit rätten till mitt privatliv, eller åtminstone olika personliga uppgifter som berättar om mitt liv, till ett okänt företag som marknadsför roliga test på Facebook. Plattformsföretagens tillväxt baseras på data och att de äger den.

Data har blivit världens dyrbaraste resurs. Databaserna i olika webbtjänster, företagens kundsystem och den offentliga förvaltningens register innehåller enorma mängder information.

Individen har lämnat ifrån sig rätten till sina uppgifter.

Borde även jag som konsument få min andel av uppgifternas värde? Hur skulle det kunna gå till? Kan dataekonomi någonsin vara rättvis?

Tänkesättet MyData framhäver individens rättigheter. Det utgår från att data är tekniskt lättillgängliga och att individen kan bestämma hur de används och delas vidare.

Kan MyData-tänkesättet tillsammans med den nya plattformen för datautbyte som vi utvecklar som ett samarbetsprojekt och det personliga IHAN®-kontosystemet (som liknar bankernas IBAN), resultera i en helt ny modell för dataekonomi: en hållbar och rättvis dataekonomi? Kan Finland utnyttja det driftiga start-up-ekosystemet och sina tidigare kunskaper i att utveckla standarder och som föregångare skapa en ny verksamhetsmiljö som drar fördel av EU:s dataskyddsförordning?

Kan Mumindalen utmana Silicon Valley?

Verksamhetsmiljön för individens data förändras på många sätt, men det finns ännu inget gemensamt koncept eller någon gemensam plattform till exempel för att utveckla tjänster som följer dataskyddsförordningen.

Sitra vill sammanföra olika aktörer. Nu håller vi på och startar ett nytt projekt som ska pågå fram till 2021. Syftet med projektet är att utveckla ett koncept på EU-nivå och spelregler för människonära informationsutbyte. Vi vill att det ska fastställas gemensamma principer på EU-nivå och en förvaltningsmodell för informationshantering där människan står i fokus. Förutom att vi utarbetar ett koncept, skapar vi en teknisk plattform för informationsutbyte som individen förvaltar och som samverkar inom flera branscher.

Plattformsekonomi och artificiell intelligens ingår i regeringens spetsprojekt. Förra året publicerades dessutom en vägkarta för digital plattformsekonomi i samarbete mellan Tekes, statsrådet och arbets- och näringsministeriet. I vägkartan rekommenderades att man skulle börja utveckla en MyData-plattform för den offentliga sektorn och inledningsvis kartlägga finländska projekt.

”Efter fem minuter skrek anarkisten i mig.”

Om Finland vill vara en föregångare räcker det inte med att vi drar igång utvecklingsarbetet; vi måste komma överens om ett gemensamt mål och målmedvetet driva projektet i land, vara en global vägvisare för rättvis och hållbar dataekonomi. Det räcker inte heller med en plattform för den offentliga sektorn, plattformen måste skalas även för företagsverksamhet och förvaltas av individen själv.

Vi på Sitra har förberett projektet i snart ett år tillsammans med flera erfarna experter. Jag funderade en stund när jag fick frågan om jag ville leda projektet. Vi har Mumindalen, men inget jämförbart med Silicon Valley. Projektet kommer inte att lyckas, var min första tanke. Jag hämtade andan. Efter fem minuter skrek anarkisten i mig: ”Ja, för sjutton! Allting är värt ett försök!”

Jag är fördomsfri nog att tro att informationen som plattformsföretagen samlar in ska kunna återanvändas och att människor själva ska kunna få kontroll över den.

Vi på Sitra är övertygade om att plattformsekonomins paradigm kan förändras när vi – medborgarna – börjar samarbeta med de offentliga aktörerna och de ansvariga, innovativa företagen. De bästa historierna springer ur galna idéer och vägran att ge efter. Men för att den här idén ska bli verklighet behöver vi få med alla på tåget. Vi bör fortsätta i sann Finland 100-anda, alltjämt #tillsammans!

#ihan

Vad handlar det om?