archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Tre tips för att förbättra framtidsläskunnigheten

Hur använder du framtiderna? Denna fråga som eventuellt kan kännas förvirrande är utgångspunkten för framtidsläskunnighet. Den sammanfattar insikten om att det finns flera framtider, att någon har beskrivit dem, att man kan påverka dem och att de påverkar våra dagliga aktiviteter.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Filosofen Francis Fukuyama skrev i början av 90-talet om ”historiens slut”, dvs. om att den västerländska liberala demokratin skulle vara slutpunkten för den ideologiska och administrativa utvecklingen. I efterhand ser det snarare ut som att i stället av historien tog framtiden slut, när framtidsbilden av demokratins framgång inte förnyades för att svara mot den föränderliga världen. Fred Polak betonade redan på 50-talet förnyandet av framtidsbilder då han granskade uppgången och nedgången av samhällen och ideologier i anknytning till dem i sin bok ”The Image of the Future”. Om framtidsbilderna inte förnyas, hamnar man i en situation där framtiden ser dimmig ut och det är lättare att längta efter det förflutna eller måla upp hotfulla bilder än att beskriva en önskvärd framtid.

Framtidsläskunnigheten betonar användningen av framtiden i nuet

Förutsägelse innebär kartläggning av önskvärda framtider och reflektioner kring åtgärder för att uppnå en önskvärd framtid. I den betonas särskilt framtiden som en faktor som ska granskas, liksom en reflektion som hägrar i horisonten. Framtidsläskunnigheten däremot betonar användning av framtiden, dvs. att framtiden ska användas som ett verktyg som styr nuet. Därmed är det fråga om ett annorlunda sätt att närma sig framtider: framtiden som ett verktyg eller en färdighet, inte en separat företeelse. När man alltid klarar sig ett eller två år åt gången med förutsägelse som en separat process, bär framtidsläskunnigheten genom livet.

Förutsägelse bär genom ett år, framtidsläskunnighet genom livet

Framtidsläsfärdigheten förutsätter förändringar i hur vi använder framtider. För det första bör man komma från en ljudlös framtid, dvs. tanken om en given och ofrånkomlig framtid till framtidsbabbel, dvs. en aktiv och omfattande diskussion om framtidens utvecklingsförlopp. Framtidsbabblet får emellertid inte omvandlas till framtidsskrik; detta betyder att man också ska lyssna på andra och föra en dialog som fördjupar förståelsen. Dessutom ska man i stället för att erövra framtiden, dvs. att predika om en enda rätt framtid, fokusera på att öppna upp olika framtider.

Tre tips för att utveckla framtidsläskunnigheten:

  1. Passa dig för framtider som har använts: fundera över om dina önskemål som gäller framtiden svarar mot det som du verkligen vill eller om du har tillägnat dig en bild av framtiden som någon annan har sålt dig? Och svarar dina tankar om framtiden mot vad du anser är viktigt i livet?
  2. Värna om förmågan att föreställa dig: framtiden finns inte, därför måste man föreställa sig den. Då man föreställer sig ska man beakta nuvarande utvecklingstrender och de begränsningar som dessa ställer, men å andra sidan också utmana sina egna antaganden om framtiden. Vad tar vi för givet eller vad kan vi inte se? Såsom futuristen Jim Dator har sagt verkar alla nyttiga tankar om framtiden löjliga i nuet.
  3. Ändra på villkoren för förändring: att föreställa sig flera framtider och utmana antaganden som gäller framtiden hjälper oss att förändra vårt perspektiv och liksom ge en ny ram åt situationen. Tänker vi till exempel att ekonomisk tillväxt är ändamålet eller endast ett sätt att uppnå välbefinnande? Slutligen är det fråga om att vi finner lösningar i nya tankemodeller och tillvägagångssätt, inte bara i att effektivisera gamla.

En oklar framtid och en komplicerad värld orsakar ofta ångest. Genom att utveckla framtidsläskunnigheten kan vi också skapa tro på framtider och vår egen förmåga att påverka dem. Och framförallt kan vi förnya våra framtidsbilder och skapa framtiden tillsammans.

 

Vad handlar det om?