Beräknad läsningstid 1 min

Aktivera tysta röster i diskussionen

Publicerad

  • När diskussionen fortskrider, lägg märkte till de personer som inte ännu sagt någonting
  • Säg att du önskar att så många som möjligt ska delta i diskussionen. ”För att dialogen ska lyckas är det vanligtvis viktigt att så många som möjligt deltar i diskussionen. Det betyder inte att alla måste tala lika mycket, utan att alla kan göra sin röst hörd när de vill säga någonting.”
  • Stoppa diskussionen för en stund och säg att du vill höra vad de personer tycker som inte ännu sagt någonting. ”Nu har vi hört från en del av er. Nu vill jag fråga vad ni tycker som inte ännu sagt någonting?”
  • Om gruppen är stor eller stämningen är spänd kan du styra deltagarna till att diskutera i par eller små grupper en liten stund. Sedan kan du särskilt be dem att tala som varit tysta hittills. ”Prata en liten stund med personerna bredvid er om vilka tankar diskussionen hittills väckt hos er. Sedan ska vi höra vad de tänker som inte ännu haft ordet.”

Projekt

Rondpaus

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

Publicerad

Ladda ner korten för att leda diskussionen

Fler verktyg

Bli dialogmästare så här.

Praktiska lärdomar om dialogen

Så fungerar det.

Vad handlar det om?