RONDPAUS

Kan vem som helst diskutera samhällsfrågor på ett konstruktivt sätt och börja engagera sig i dem? Det här tar vi reda på i projektet Rondpaus.

VAD HANDLAR DET OM?

Samhällsdebatten i Finland har spetsats till och människorna i allmänhet är inte intresserade av att delta i den. Allt fler upplever också att de egna möjligheterna att påverka samhället är obetydliga.

Därför vill Sitra hitta nya sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt. Rondpaus, som startades i början av 2017, skapar utrymme för oss att stanna upp och behandla ämnen som behöver bearbetas. Vi kallar människor att diskutera om samhällsfrågor, såsom Rondpaus i arbete, Rondpaus i invandring, Rondpaus i planläggning eller Rondpaus i beskattning.

Syftet med rondpauserna är att stärka människornas delaktighet i samhället, förtroende för varande, förståelse för utvecklingstrenderna i framtiden och hur de kopplas till beslutsfattandet.

Vi vill få särskilt få med människor som vanligtvis inte deltar i evenemang av det här slaget eller upplever det som naturligt att delta i samhällsdebatten. Till Rondpaus får man komma för att ge råd, lära sig av främlingar och utmana grannen.

Projektet Rondpaus ingår i visionsarbetet Nästa rond, som startats av Sitra och Demos Helsinki. När Rondpausen är klar ställs den till olika aktörers förfogande år 2018.

Vad gör vi?

På Rondpausen skapar vi samförstånd och för samman olika människor. År 2017 kommer vi att genomföra experiment och utveckla nya sätt att föra en mer konstruktiv samhällsdebatt.

I anslutning till experimenten arrangerar vi Rondpaus-evenemang på åtta orter för att testa olika metoder tillsammans med lokala aktörer och medier. De första experimenten genomförs i månadsskiftet mars–april i Kemijärvi och Joensuu. Temat är arbetsglädje och utkomst.

Det främsta målet är inte att få folk att ändra sig, utan vi vill skapa en mer konstruktiv förståelse mellan olika synvinklar.

Vi hoppas att de som deltar i evenemangen startar konstruktiva diskussioner i sina egna kretsar, t.ex. hemma vid kaffebordet, på jobbet eller i de organisationer de är aktiva. Vi vill skapa en bredare diskussionskultur i det finländska samhället på samma gång som vi utvecklar samhället och demokratin.

Av Rondpausen planeras versioner av olika omfattning för att vem som helst – grannar, aktivister, skolan, organisationer, kommunen eller landskapet – så enkelt som möjligt ska kunna starta en konstruktiv samhällsdebatt.

Hur kan man gå med?

Anmäl dig till de lokala evenemangen via enkäten för respektive ort. Experter och framtida arrangörer av Rondpauser kallas med att utveckla konceptet.

Aktuellt

nyheter

Demokrati förutsätter en konstruktiv samhällsdebatt – Framtidens frågetimme är ett av försöken

evenemang

Framtidens frågetimme

Helsingfors, måndag, 27.11
Plock

På framtidens frågetimme i november får medborgarna möjlighet att diskutera med ministrarna

KONTAKTA OSS

Alltid redo för en dialog.

personer
Janne Kareinen
personer
Maikki Siuko
personer
Hannele Laaksolahti
Ledande Expert, Sitra

Vad handlar det om?