ERÄTAUKO

Tämä on vanha sivu

Siirry uudelle sivulle klikkaamalla korvan kuvaa alla.

MISTÄ ON KYSE?

Tämä on vanha sivu. Siirry uudelle sivulle klikkaamalla tästä.

Yhteiskunnallinen keskustelu on Suomessa kärjistynyttä, eivätkä ihmiset laajasti osallistu siihen. Yhä useampi myös kokee, että omat vaikutusmahdollisuudet yhteiskuntaan ovat riittämättömiä.

Siksi Sitra on Erätauko-hankkeessaan kehittänyt uuden tavan käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Kehitystyö tehtiin käytännön kokeiluja hyödyntäen vuonna 2017. Keskustelutapahtumiin kutsuttiin ihmisiä käymään keskustelua yhteiskunnallista aiheista, jotka kaipaavat työstöä. Sellaisia olivat esimerkiksi Erätauko työstä, Erätauko demokratiasta ja osallisuudesta ja Erätauko edistyksestä.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden kytkeytymisestä päätöksentekoon.

Rakentavaan keskusteluun kaivataan mukaan varsinkin heitä, jotka eivät yleensä osallistu tämän kaltaisiin tilaisuuksiin tai koe yhteiskunnallista keskustelua luontevaksi. Erätauko-tapahtumiin saa tulla antamaan neuvoja, oppimaan tuntemattomilta ja haastamaan naapurin.

Erätauko-hankkeessa kehitetyt työkalut rakentavan keskustelun käymiseen ovat vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Ne sopivat eri kokoisiin keskustelutilanteisiin, jotta kuka tahansa – naapurit, aktivistit, koulut, järjestöt, yritykset, kunnat tai maakunnat – voivat  mahdollisimman helposti käynnistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Mitä teemme?

Vuoden 2017 aikana toteutimme kokeiluja ja kehitimme uuden tavan käydä rakentavampaa yhteiskunnallista keskustelua. Työ jatkuu vuoden 2018 aikana työkalujen jatkokehityksen sekä organisaatioiden mentoroinnin merkeissä rakentavan keskustelun tukemiseksi eri puolilla yhteiskuntaa. Lue lisää täältä.

Kokeiluvaiheen aikana järjestimme kahdeksalla paikkakunnalla Erätauko-tapahtumat, joissa testattiin erilaisia menetelmiä yhdessä paikallistoimijoiden ja median kanssa. Ensimmäiset kokeilut toteutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa Kemijärvellä ja Joensuussa teemasta työ ja toimeentulo.

Tavoitteena ei ensisijaisesti ole saada ketään muuttamaan mieltään, vaan haluamme muodostaa rakentavampaa ymmärrystä eri näkökulmien välille.

Hankkeen myötä haluamme synnyttää Suomeen laajemman rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun kulttuurin ja kehittää samalla yhteiskuntaa sekä demokratiaa.

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta, virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa sekä Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -visiotyötä.

AJANKOHTAISTA

OTA YHTEYTTÄ

Aina valmiina dialogiin.

Mistä on kyse?