Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Börja här: Skapa olika framtider

Den centrala frågan är: vilket slags framtid vill vi bygga?

Publicerad

Trender, svaga signaler och tolkningarna av dem ger uttryck för olika framtidsmöjligheter. Eftersom framtiden är någonting som vi skapar tillsammans är det viktigt att fråga vilken framtid det är som vi väljer.

En vision är en beskrivning av den framtid som vi önskar få. Just nu, när framtiden verkar osäker är det viktigt att diskutera vilken värld vi vill skapa med vår verksamhet. Eftersom framtidsbilderna styr vår verksamhet är det inte likgiltigt vad vi tänker om framtiden och hur vi förhåller oss till olika framtider.

Med verktygen och materialen nedan kan du beskriva visionen klart och tänka på det från många olika infallsvinklar.

Vad handlar det om?