Boende
Beräknad läsningstid 1 min

Gratis energi i flera årtionden? Ja visst!

Till skillnad från vad man kunde tro, kan solenergi vara en fiffig energiproduktionsform i Finland. Solen strålar i själva verket lika mycket i Finland som i Mellaneuropa, till exempel i Tyskland, dvs. 1 000 kilowattimmar per kvadratmeter. Även om inte enbart solenergin räcker till för hushållets behov året om är det möjligt att sommartid producera mer energi än det behövs.

Publicerad

Besparingar: Efter den initiala investeringen får du tillgång till gratis energi nästan året om. Genom att ingå avtal med ett bolag som säljer el kan småproducenter av solel få ersättning för den el som överförs till nätet. Solelsystemen har en lång livstid och de kräver just inget underhåll.

Observera: I vissa kommuner krävs det tillstånd för att installera ett solelsystem. Om du bor i höghus måste du få tillstånd av husbolaget innan du kan installera panelerna.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att installera 18 kvadratmeter solpaneler per person i ditt hus får du ett fem procent mindre koldioxidavtryck varje år. Om en miljon finländare gör så här blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 49 000 personer och andelen förnybar el i stamnätet ökar.

Tips: Tjänsten Aurinkosähköäkotiin.fi hjälper dig skaffa och använda paneler.

Vad handlar det om?