Gå direkt till innehållet

Carl Attard / Pexels

Publicerad 08.02.2018

Gratis energi i flera årtionden? Ja visst!

Till skillnad från vad man kunde tro, kan solenergi vara en fiffig energiproduktionsform i Finland. Solen strålar i själva verket lika mycket i Finland som i Mellaneuropa, till exempel i Tyskland, dvs. 1 000 kilowattimmar per kvadratmeter. Även om inte enbart solenergin räcker till för hushållets behov året om är det möjligt att sommartid producera mer energi än det behövs.

Besparingar: Efter den initiala investeringen får du tillgång till gratis energi nästan året om. Solelsystemen har en lång livstid och de kräver just inget underhåll.

Observera: I vissa kommuner krävs det tillstånd för att installera ett solelsystem. Om du bor i höghus måste du få tillstånd av husbolaget innan du kan installera panelerna.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att installera 18 kvadratmeter solpaneler per person i ditt hus får du ett fem procent mindre koldioxidavtryck varje år. Om en miljon finländare gör så här blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 49 000 personer.

Tips: Tjänsten Aurinkosähköäkotiin.fi hjälper dig skaffa och använda paneler.

Vad handlar det om?