Verktyg
Beräknad läsningstid 3 min

Jag som diskussionsdeltagare och lyssnare

Publicerad

Den viktigaste färdigheten i en dialog är att lyssna, och förmågan att lyssna utvecklas genom övning. Börja med att lyssna på dig själv. Dina egna antaganden kan göra det svårare att leda dialogen. För att bli en bra dialogledare måste man först bli medveten om sina egna antaganden och föreställningar om ämnet. Var också medveten om vad du inte vet. Vi drar ofta blixtsnabba slutsatser av det vi upplevt och hört utan att stanna upp med våra tankar. I värsta fall kan förhastade slutsatser leda till missförstånd och feltolkningar.

Förbättra din förmåga att lyssna

 • Föreställ dig de händelser och situationer som andra pratar om.
 • Försök att skapa en bild av berättelsen någon annan berättar, men en början, en mittpunkt och ett slut.
 • Fäst uppmärksamhet vid de olika dimensionerna i upplevelserna som andra beskriver: iakttagelser, tankar, minnen, känslor och föreställningar.
 • Lyssna på dig själv! Vad händer inuti dig när andra talar? Hurdana upplevelser vaknar upp inom dig? Vad är nytt och intressant för dig? Vad irriterar dig? Vad är svårt för dig att förstå? Vilka handlingsincitament kan du identifiera hos dig själv?
 • Vänta en stund innan du skyndar dig att säga det du har att säga. Kanske ditt akuta behov att tala lättar om du bara koncentrerar dig mer på att lyssna på andra?

Nedan finns en lista av Tapio Anttila11 sätt att förstöra en dialog. Ibland hjälper ett motsatt exempel att förstå dragen hos en god samtalspartner.

Vad är bra växelverkan? Det kan man förstå genom att observera dålig växelverkan.

De här anvisningarna för en dålig diskussion får läsaren att vakna upp till felen vi alla gör i diskussioner.

 1. Omvänd. Omvänd andra och få dem på sin sida, tvinga dem att förstå ens skenbart: ”Nog måste du ju förstå…”
 2. Avbryt. Du vet ändå vad den andra ska säga redan i förväg: ”Hej, ursäkta…”
 3. Vinn. Var klipsk, vinn debatten: ”Menar du verkligen…”
 4. Dra dig tillbaka. Håll dig inuti ditt skal, berätta inte om dina tankar.
 5. Håll fast. Om något inte passar in i din världsbild, glöm det.
 6. Skynda. Försök komma till beslut och handlingar så fort som möjligt: ”Så var det avgjort.”
 7. Upphöj dig själv. Kom ihåg att berätta om din överlägsna utbildning, dina oerhört mångsidiga erfarenheter och dina allomfattande kunskaper. Gör dina monologer långa. ”Utan tillräcklig utbildning kan det vara svårt att…”
 8. Auktoritetsargument. Om sakliga argument inte räcker, försök med auktoriteter. Namedroppa varje gång du talar: ”När jag spelade tennis i Wien med Henry…”
 9. Var disträ. Peta på dina smartapparater.
 10. Motsätt dig alltid. Motsätt dig av principskäl, använd alltid ditt advocatus diaboli-anförande.
 11. Patentlösningar. Påminn om din patentlösning, som skulle fungera även här: ”Det är ingen vits att hitta på…”

 

 

Vad handlar det om?