archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Obegränsat med värme från den egna gården

Jordvärme är valet för hela hälften av de nya egnahemshusen, och det är inget under. Jordvärmen är helt förnybar och förmånlig energi från den egna tomten, och den kan användas både för att värma upp och för att kyla ner bostaden.

Publicerad

Besparingar: Efter de initiala investeringarna är driftkostnaderna låga och med jordvärmen kan du minska dina uppvärmningskostnader med hela 80 procent. Om du ännu väntar och skjuter upp ibruktagandet av jordvärmen spenderar du varje dag pengar på en dyrare energiform.

Observera: Att installera en jordvärmepump kräver tillstånd från kommunen. Dessutom kan planläggningen eller tomtöverlåtningsvillkoren påverka installeringsvillkoren. Om ditt hus omfattas av fjärrvärmenätet rekommenderas det inte att du installerar en jordvärmepump.

Mindre koldioxidavtryck: Med hjälp av jordvärmepumpen minskar ditt koldioxidavtryck med nästan sju procent om året. Om en miljon finländare tar en luftvärmepump i användning blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 65 000 personer.

Tips: På Motivas sidor hittar du mycket information och forskning om jordvärmepumpar.

Vad handlar det om?