Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2020.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 816 miljoner euro den 30.3.2020 (933 miljoner euro 31.12.2019). Avkastningen på placeringar var -11,7 procent under första kvartalet.

Coronaviruset ledde till att de ekonomiska hjulen slutade snurra nästan överallt i världen vår 2020. Aktie-, ränte- och valutamarknaderna reagerade kraftigt på krisen.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av mars 2020

Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av mars 2020

Sitras placeringsportföljen har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 % om året.

Vad handlar det om?