Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2020.

Kuva: Minna Hemmilä

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 816 miljoner euro den 30.3.2020 (933 miljoner euro 31.12.2019). Avkastningen på placeringar var -11,7 procent under första kvartalet.

Coronaviruset ledde till att de ekonomiska hjulen slutade snurra nästan överallt i världen vår 2020. Aktie-, ränte- och valutamarknaderna reagerade kraftigt på krisen.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av mars 2020

Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av mars 2020

Sitras placeringsportföljen har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 % om året.

Ämne

Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?