Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q1/2023

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-mars 2023.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 964 miljoner euro den 31.3.2023 (941 miljoner euro 31.12.2022). Avkastningen på Sitras placeringar var 3,0 procent under första kvartalet.

År 2023 inleddes positivt med stigande aktiekurser och fallande räntor. I mars skakades marknaderna av problem i banksektorn. Under sommaren riktades marknadens uppmärksamhet mot centralbankernas räntehöjningar och inflationsutvecklingen.

Placeringar per tillgångstyp 31.3.2023

– Aktieplaceringar 44 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Kapitalplaceringar 17 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 20 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 3 procent realt per år.

Vad handlar det om?