Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q2/2020

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-juni 2020.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 893 miljoner euro den 30.6.2020 (942 miljoner euro 31.12.2019). Avkastningen på placeringar var -3,3 procent under första hälften av året.

På årets andra kvartal fick marknadsutvecklingen stöd av centralbankernas och staternas finansiell stimulans. Fast coronapandemin fortsatte, har aktie- och räntemarknadernas värdering återhämtat sig från början av årets nedgång.

Figur 1. Sitras investeringar per tillgångstyp i slutet av juni 2020

Sitras placeringsportföljen har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 % om året.

Vad handlar det om?