Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q3/2021

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-september 2021.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 1 087 miljoner euro den 30.9.2021 (976 miljoner euro 31.12.2020). Avkastningen på placeringar var 1,2 procent på det tredje kvartalet och 13,5 procent under första hälften av året.

I september präglades aktiemarknaderna av en negativ utveckling.

Investeringar per tillgångstyp 30.9.2021
– Aktieplaceringar 44 %
– Ränteplaceringar 30 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 14 %
– Kapitalplaceringar 12 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Ämne

Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?