Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q3/2021

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-september 2021.

Publicerad

Marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar var 1 087 miljoner euro den 30.9.2021 (976 miljoner euro 31.12.2020). Avkastningen på placeringar var 1,2 procent på det tredje kvartalet och 13,5 procent under första hälften av året.

I september präglades aktiemarknaderna av en negativ utveckling.

Investeringar per tillgångstyp 30.9.2021
– Aktieplaceringar 44 %
– Ränteplaceringar 30 %
– Fastighets- och infrastrukturplaceringar 14 %
– Kapitalplaceringar 12 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika förmögenhetsslag och även geografiskt. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland.

Det långsiktiga avkastningsmålet för placeringsportföljen är 4 procent om året.

Vad handlar det om?