Placeringar
Beräknad läsningstid 1 min

Sitras placeringar Q3/2023

Översikt över utveckling av Sitras placeringar i januari-september 2023.

Publicerad

Marknadsvärdet på Sitras placeringar var 933 miljoner euro den 30.9.2023 (941 miljoner euro 31.12.2022). Avkastningen på placeringar var -1,6 procent under den tredje kvartalen och +1,4 procent i januari–september.

Marknadernas fokus har varit på centralbankernas ränteförhöjningar samt inflationens utveckling. Det förhöjda oljepriset har ökat risken för en förlängd inflation.

Placeringar per tillgångstyp 30.9.2023:

– Aktieplaceringar 43 %
– Kapitalplaceringar 18 %
– Ränteplaceringar 19 %
– Fastighets-, skog-, och infrastrukturplaceringar 21 %

Sitras placeringsportfölj har diversifierats över olika tillgångstyper samt geofrafiskt. Över en tredjedel av placeringarna är inriktade till Finland.

Det långsiktiga målet för placeringsportföljen är en realavkastning på 3 procent per år.

Vad handlar det om?