Beräknad läsningstid 1 min

Skatorna klarar sig med mindre värme

Genom att sänka temperaturen i förråd, serviceutrymmen och tomma rum får du lätt besparingar. Värm inte upp rum i onödan om du inte vistas i dem.

Bild: Unsplash/Philipp Berndt

Publicerad

Besparingar: Besparingen i pengar beror på hur stora rum det är frågan om och hur mycket du sänker temperaturen. En god tumregel säger att en grad i rumstemperaturen motsvarar fem procent i uppvärmningskostnaderna.

Observera: Du har kanske inte ens märkt att du värmer upp tomma utrymmen i onödan. Flytta mindre föremål som kräver högre temperaturer in i lägenheten och låt förrådet vara svalare.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att sänka temperaturen i ett tre kvadratmeter stort förråd med fem grader kan du minska ditt koldioxidavtryck lite. Om en miljon finländare gör så här blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 2 000 personer.

Tips: Diskutera lämpliga förrådstemperaturer på webbplatsen Rakentaja.fi.

Projekt

100 smarta vardagsgärningar

Eftersom dina val – hur du bor, vad du äter och hur du motionerar – har en direkt inverkan på miljön. Du och hela världen kan ha nytta av smarta gärningar och levnadssätt. Det finns hundra att välja bland.

Publicerad

Flera tips för hållbart boende

Vad handlar det om?