archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Skatorna klarar sig med mindre värme

Genom att sänka temperaturen i förråd, serviceutrymmen och tomma rum får du lätt besparingar. Värm inte upp rum i onödan om du inte vistas i dem.

Publicerad

Besparingar: Besparingen i pengar beror på hur stora rum det är frågan om och hur mycket du sänker temperaturen. En god tumregel säger att en grad i rumstemperaturen motsvarar fem procent i uppvärmningskostnaderna.

Observera: Du har kanske inte ens märkt att du värmer upp tomma utrymmen i onödan. Flytta mindre föremål som kräver högre temperaturer in i lägenheten och låt förrådet vara svalare.

Mindre koldioxidavtryck: Genom att sänka temperaturen i ett tre kvadratmeter stort förråd med fem grader kan du minska ditt koldioxidavtryck lite. Om en miljon finländare gör så här blir besparingen det totala koldioxidavtrycket från 2 000 personer.

Tips: Diskutera lämpliga förrådstemperaturer på webbplatsen Rakentaja.fi.

Vad handlar det om?