archived
Beräknad läsningstid 1 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Solen har energi så det räcker till och blir över

Det behövs varmt vatten året om. När du installerar en solfångare på egnahemshusets eller stugans tak får du varmt bruksvatten gratis.

Publicerad

Besparingar: Med en solfångare uppstår inga ständiga kostnader för uppvärmningen. Efter att systemet är installerat behöver det underhållas sällan.

Observera: Solfångaren kräver en initial investering men efter det blir det besparingar både i uppvärmningskostnaderna och i underhållet av de andra uppvärmningsmaskiner. Det kan krävas ett tillstånd från kommunen för att installera en solfångare.

Mindre koldioxidavtryck: Med hjälp av solfångaren minskar ditt koldioxidavtryck med sju procent om året. Om en miljon finländare installerar en sådan blir det en besparing på 66 000 invånares totala koldioxidavtryck. Det blir mindre utsläpp eftersom det behöver överföras mindre el och värme från kraftverken.

Tips: Läs mer om solvärme på Motivas sidor och fråga byggtillsynen i din kommun om anvisningar.

Vad handlar det om?