Beräknad läsningstid 1 min

Solen har energi så det räcker till och blir över

Det behövs varmt vatten året om. När du installerar en solfångare på egnahemshusets eller stugans tak får du varmt bruksvatten gratis.

skeeze / pixabay

Publicerad

Besparingar: Med en solfångare uppstår inga ständiga kostnader för uppvärmningen. Efter att systemet är installerat behöver det underhållas sällan.

Observera: Solfångaren kräver en initial investering men efter det blir det besparingar både i uppvärmningskostnaderna och i underhållet av de andra uppvärmningsmaskiner. Det kan krävas ett tillstånd från kommunen för att installera en solfångare.

Mindre koldioxidavtryck: Med hjälp av solfångaren minskar ditt koldioxidavtryck med sju procent om året. Om en miljon finländare installerar en sådan blir det en besparing på 66 000 invånares totala koldioxidavtryck. Det blir mindre utsläpp eftersom det behöver överföras mindre el och värme från kraftverken.

Tips: Läs mer om solvärme på Motivas sidor och fråga byggtillsynen i din kommun om anvisningar.

Projekt

100 smarta vardagsgärningar

Eftersom dina val – hur du bor, vad du äter och hur du motionerar – har en direkt inverkan på miljön. Du och hela världen kan ha nytta av smarta gärningar och levnadssätt. Det finns hundra att välja bland.

Publicerad

Flera tips för hållbart boende

Vad handlar det om?