Verktyg
Beräknad läsningstid 1 min

Vad ska man göra om någon dominerar?

Publicerad

  • I början av diskussionen ska du reservera rätten att begränsa antalet uttalanden och uttalandenas längd. Motivera detta med att du vill trygga diskussionens jämlikhet. ”Det är meningen att alla ska få lika mycket utrymme att lyfta fram sina åsikter. Passar det om jag vid behov delar ut och begränsar era uttalanden?”
  • Ingrip så fort som möjligt om någon av deltagarna dominerar diskussionen. Tacka personen för att hen lyft fram sina åsikter i diskussionen. Säg att du nu vill höra andras åsikter. ”Tack för att du lyft fram dina åsikter. Nu vore det viktigt att höra vad ni andra tycker.”
  • Om personen som dominerar hela tiden ber om ordet kan du be hen att vänta en stund och ge andra utrymme att tala. ”Jag ger dig inte ordet på nytt ännu, utan först ska vi höra vad de andra tycker. Är det okej om du väntar en stund?”

Vad handlar det om?