Live
Health Tuesday

Health Tuesday

Health Tuesday fördjupar man sig denna gång i det Digitala hälsonavet Isaacus hemligheter och hur projektet främjar uppkomsten av företagsekosystem.

Photo: Sari Gustafsson

Isaacus goes Health Tuesday!

Under Health Tuesday-evenemanget fördjupar man sig denna gång i det Digitala hälsonavet Isaacus hemligheter och hur projektet främjar uppkomsten av företagsekosystem. Tillställningen ordnas tisdagen den 7 mars 2017 klockan 7.30–11.00 i Team Finland-huset (Porkalagatan 1, Helsingfors).

Kom för att höra vilka frågor som är aktuella inom Isaacus-projektet, diskutera med teamen för förproduktionsprojekten och nätverka med andra reformatörer inom social- och hälsovårdsfältet. Efter den gemensamma Health Tuesday-inledningen på morgonen fortsätter vi i temaworkshopar där du kan påverka hur Isaacus-arbetet ska framskrida.

Morgonprogrammet går på engelska klockan 8.00–8.40, det övriga programmet på finska. Du kan också följa inledningen på morgonen direkt genom streaming.

Evenemanget riktas till experter som arbetar med ämnet. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig senast den 28 februari på webbplatsen för Health Tuesday-evenemanget (under Registration).

 

Programmet

8.00

Health Tuesday

Förnybara tjänster och datainnehåll (på engelska, den här delen streamas direkt i en webbsändning)

Vad är på gång?

Jaana Sinipuro, Digital hälsonav, Sitra

Metadata

Arto Vuori, Institutet för hälsa och välfärd

Tillståndstjänst

Sami Nousiainen, Riksarkivet

Fjärrbruk

Arho Virkki, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Vad för nytt är på gång i Isaacus-förproduktionsprojekten? – rundtur vid presentationspunkterna

 9.30

Temaworkshopar (på finska)

Workshop 1: Förnybara forskartjänster och datainnehåll

Under workshopen diskuteras forskartjänsternas framtid och vilka möjligheter datainnehåll medför för forskning och produktutveckling. På plats finns personer som deltagit i genomförandet av Isaacus-förproduktionsprojekten.

Workshop 2: Hur möts Way Forward- och Isaacus-projektet?

Tekes Way Forward-projekt och Isaacus har många kontaktpunkter. Under workshopen granskas konkret gemensam verksamhet och hur den kan främjas. Vi hoppas i synnerhet på att företag ska komma med synpunkter och samlar in åtgärdsförslag.
Nora Kaarela, Jaana Sinipuro

Workshop 3: Tjänster av en nationell aktör – vad, för vem och hur?

Under workshopen behandlas kund- och serviceskenarier inom Hälsonavet. Vi hoppas att de som deltar i workshopen bidrar med sina synpunkter, önskemål och idéer kring Hälsonavets tjänster.
Antti Ailio

 11.00 Tillställningen avslutas.
Kontakta oss
 
Heli Parikka

Vi rekommenderar

Vad handlar det om?