archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

35 nya namn gick upp på listan över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

De mest intressanta finländska företagsexemplen inom cirkulär ekonomi ökar i antal. Listan på exempel som förs av Sitra utvidgas nu till att omfatta 54 företag. Föregångarna inom cirkulär ekonomi presenteras den 5–7 juni när 1 500 reformatorer av världsekonomin samlas till världens första World Circular Economy Forum i Helsingfors.

Publicerad

Företagens verksamhetssätt och förtjänstmodeller förändras – sättet som man tidigare gjorde resultat på kommer inte alltid att fungera i framtidens affärsliv. Med listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi, som publicerades för första gången i oktober 2016, vill Sitra presentera de mest inspirerande företagsexemplen för att alla finländska företag ska ha möjlighet att övergå till cirkulär ekonomi bland de första i världen.

”Den första listan omfattade 19 företag. Den utmanade de finländska företagen att svara på behoven i vår föränderliga värld och berätta för oss om intressanta operativa modeller som är förenliga med cirkulär ekonomi”, säger Heikki Sorasahi, expert på cirkulär ekonomi.

På den uppdaterade listan har de mest intressanta exemplen alltjämt grupperats enligt fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Med på listan finns bland annat Raisioagro, som tillverkar fiskmjöl av Östersjöfisk; MaaS Global, som bygger upp servicepaket av olika färdsätt; Emmy.fi, som tagit fram en nyckel i handen-modell för nätbutiker som säljer begagnade kläder samt Ecofer, som tagit fram teknik för återanvändning av slagg från stålproduktion.

Cirkulär ekonomi innebär att man inte ständigt producerar mer varor, utan att konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter.

Helsingfors samlar 1 500 aktörer som reformerar världsekonomin den 5–7 juni

I samarbete med ett flertal internationella institutioner arrangerar Sitra världens första World Circular Economy Forum i Helsingfors den 5–7 juni. På forumet presenteras Finlands och andra länders bästa lösningar för cirkulär ekonomi, där affärsverksamhet och miljö går hand i hand. Lösningarna är förenliga med FN:s mål för hållbar utveckling. 1 500 aktörer inom cirkulär ekonomi från över 90 länder kommer till Finland.

På evenemanget medverkar över 130 toppföreläsare från 5 kontinenter: ledande aktörer inom näringslivet, politiska beslutsfattare samt personer som arbetar inom internationella organisationer eller med innovationer. På forumet talar bland annat Ghosh Anirban, direktör för ansvarsfullhet vid indiska Mahindra Group; Amra Balic, direktör för det amerikanska fondbolaget BlackRock; Janez Potočnik, ordförande för FN:s internationella naturresurspanel, Ashok Khosla, grundare och generaldirektör för bolaget Development Alternatives, samt Achim Steiner, generaldirektör för FN:s utvecklingsprogram från och med juni.

”Ur företagens synvinkel bidrar produkter och affärsmodeller inom cirkulär ekonomi till att minska kostnaderna, hantera riskerna och skapa mer inkomster. Hela samhällen håller redan på att övergå från en linjär konsumtionsekonomi, som betyder att produkter sällan återanvänds utan slängs efter användningen. Den cirkulära ekonomin behöver effektiva sätt att kämpa mot klimatförändringen, minska mängden avfall och skapa arbetstillfällen”, sammanfattar Mari Pantsar, direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi på Sitra, bakgrunden till evenemanget.

Vad handlar det om?