archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Artificiell intelligens berättar vad Finland kan och en positiv CV tar fram ungas dolda kompetens: Sitras en miljon euros utmaningstävling Ratkaisu 100 är avgjord

Vinnarna i Sitras utmaningstävling Ratkaisu 100 har utsetts. Priset på en miljon euro delades jämnt mellan två av tävlingsbidragen. Finansieringen på 500 000 euro var går till Headai, som använder artificiell intelligens för att identifiera kompetens, och till Positiivinen CV, med fokus på att identifiera ungdomars dolda styrkor.

Publicerad

Vinnarna i utmaningstävlingen Ratkaisu 100 offentliggjordes vid Sitras 50-årsjubileum på vetenskapscentret Heureka i Vanda den 16 november. Priset delades ut av republikens president Sauli Niinistö.

Utmaningen i tävlingen gick ut på att utveckla lösningar för att bättre kunna identifiera och utnyttja kompetens i en allt mer internationell värld. Vinnaren utsågs av en utomstående jury på sju personer. Juryns bedömningskriterier var lösningens verkningsfullhet, innovativitet och genomförbarhet.

Artficiell intelligens kartlägger nationens kompetens

Det ena teamet som vann finansiering på 500 000 euro är Headai, som också skördat lagrar utomlands. I Headai används artificiell intelligens för att kartlägga människornas kompetens med hjälp av öppna data på nätet. Med hjälp av lösningen kan till exempel den offentliga sektorn eller företag se vilket slags kompetens det för tillfället finns lagom mycket av och vad det finns för lite av. Då kan de enklare bedöma hur arbetstagarna ska omskolas eller vilket slags utbildning medborgarna bör erbjudas. Teamet bakom Headai tror att en kartläggning av hela nationens kompetens också kan locka utländska företag till Finland.

”Headai utnyttjar artificiell intelligens och öppna data på ett innovativt sätt. Lösningen har en orädd framtidssyn och skiljer sig från de övriga tävlingsbidragen genom sin säregenhet”, kommenterar jurymedlemmen Timur Kärki, vd på Gofore Oy.

Lösningen kan också främja de andra tävlingsbidragens idéer och verkställer således Finland100-temat tillsammans.

Fram med ungas dolda styrkor

Det andra tävlingsbidrag som belönas är Positiivinen CV (positivt cv), en meritförteckning över alla slags kunskaper med vars hjälp barn och unga kan lära sig identifiera sin kompetens i vid bemärkelse. I en positiv cv kan man införa bevis på kunskaper från olika miljöer: skolor, hemmet, hobbyer och kamratkretsen. Cv:n formas enligt barnets egna behov och växer tillsammans med barnet ända från dagis.

Modellen är en helhet som består av lärmaterial, lärarutbildning och inom en nära framtid även en digital plattform.

Juryn tilltalades av att en tillväxtattityd kombineras med Positiivinen CV-konceptet och av att lösningen även beaktar färdigheter i mindfulness. Även konceptets geniala enkelhet fick beröm av juryn.

”Båda lösningarna innebär en kraftig förnyelse av våra nuvarande metoder för att identifiera kompetens”, berömmer juryns ordförande Laura Hirvi.

Innovationernas Idols ger lösningar på framtidens utmaningar

Även för de mest komplicerade problemen finns det ofta enkla lösningar, som kan nås framför allt genom samarbete. I en utmaningstävling som Ratkaisu 100 kan vem som helst sträva efter nya innovationer och äkta verkningsfullhet.

De 15 tävlingsbidragen innehåller många olika och intressanta nya förslag. Tävlingen kan jämföras med talangjaktsprogrammet Idols, där vinnaren får spela in en skiva.

”Även i det här fallet är det vi som ger vinnaren ett skivavtal, men varför skulle inte de övriga kunna få ett avtal med någon annan? Vi tror att tävlingen ger också de andra bidragen de krafter som de behöver för att genomföra sin lösning”, kommenterar utmaningstävlingens expert Kalle Nieminen från Sitra.

Utöver att vi i år firar Finlands 100-årsjubileum, firar vi också Sitras 50 årsjubileum. Jubileumsåret till ära ville vi ordna en tävling där vi söker lösningar på en av Finlands viktigaste umaningar. Vad skulle vara en finare present till det 100-åriga Finland än lösningar på ett av dess svåraste problem?

”Med hjälp av tävlingar kan vi uppmuntra de största talangerna att ta itu med de viktigaste frågorna och främja uppkomsten av sociala innovationer”, konstaterar Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Vinnarna i tävlingen Ratkaisu 100:

Headai, 500 000 euro

Läs artikeln: Tiedämmekö oikeasti, mitä osaamme? Onneksi tekoäly näkee sen meitä paremmin

Bekanta dig med teamet: Headai-tiimi

www.headai.com

Positiivinen CV, 500 000 euro

Läs artikeln: Meillä kaikilla pitäisi olla oma positiivinen CV

Bekanta dig med teamet: Positiivinen CV -tiimi

www.positiivinencv.fi

Ytterligare information:

Päivi Hirvola, projektledare, Sitras jubileumsår och Ratkaisu 100, paivi.hirvola@sitra.fi, +358 405498008

Kalle Nieminen, expert, Ratkaisu 100, kalle.nieminen@sitra.fi, +358 408435324

Heli Nissinen, expert, kommunikation, heli.nissinen@sitra.fi, +358 407671822

Headai

Harri Ketamo, harri.ketamo@headai.com, +358-505285006

Anu Passi-Rauste, anu.passi-rauste@headai.com, +1-5713375433

Positiivinen CV

Kaisa Vuorinen, kaisa.vuorinen@helsinki.fi, +358-425170978

Lotta Uusitalo-Malmivaara, lotta.uusitalo-malmivaara@helsinki.fi, +358-400514365

Ratkaisu 100 är en del av programmet för hundraårsjubileumsåret för Finlands självständighet och 50-årsjubileumsåret för Sitra 2017.

Vad handlar det om?