archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Banbrytande utredningen bevisar en nödvändiga lösning för klimatförändringen

Cirkulär ekonomi för fyra centrala material ska utvecklas för att jordklotets uppvärmning kan stoppas till två grader och målen för klimatavtalet i Paris nås. Denna information framgår ur en banbrytande utredning som publiceras den 5 juni och har utförts av Sitra och European Climate Foundation (ECF). Affärsverksamhet i enlighet med cirkulär ekonomi, återvinning av material och bättre materialeffektivitet i produkter är nyckeln till utveckling av en konkurrenskraftig industri utan nettoutsläpp i EU.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Europeiska kommissionen föreslog den 28 maj ett förbud för tio engångsprodukter av plast. Kommissionens förslag är en del av EU:s paket för cirkulär ekonomi – kommissionen bereder som bäst en ny klimatstrategi fram till mitten av seklet.

Enligt en ny utredning som Sitra och ECF nu publicerat är det nödvändigt att utveckla den cirkulära ekonomin i ljuset av klimatmålen: Om plaster och tre andra material – aluminium, stål och betong – kunde återvinnas i enlighet med cirkulär ekonomi kunde de globala klimatutsläppen minskas nästan fyra gigaton per år. Mängden motsvarar cirka 40 procent av årsutsläppen som industrin numera genererar. Minskningen skulle bli ett betydande medel i att stoppa jordklotets uppvärmning till cirka två grader.

En ny utredning granskar för första gången den utsläppsminskning som möjliggörs av ändrad materialförbrukning. Tidigare har utsläppsminskningar för materialindustri sökts främst genom bättre energieffektivitet och ökande av förnybar energi. Utredningen till Sitra och ECF är gjord av konsultbyrån Material Economics.

”Resultatet från utredningen bekräftar behovet av cirkulär ekonomi: att få material och värdet i dem att cirkulera. Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle medför en massiv ändring i våra samhällen – det är inte enbart fråga om hur och med vilka bränslen energi produceras. Tillverkningen och förbrukningen av material har en central roll”, säger Mari Pantsar, Sitras direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi.

”Finland har goda förutsättningar att dra fördel av denna utveckling, eftersom vi är bland de första att övergå till en ny tidsålder, där samhällets välstånd inte ökar genom att producera allt mer varor av jungfruliga naturresurser. Lösningar som tas fram i Finland kommer att bli internationellt efterfrågade,” fortsätter hon.

I cirkulär ekonomi baseras till exempel konsumtion snarare på tjänsteanvändning än på ägande: delande, hyrande samt återvinning.

”Affärsmodeller som följer den nya cirkulära ekonomin, och som baseras på återanvändning av material och bättre materialeffektivitet, kan enbart generera fördelar och ge den ekonomiska industrin konkurrensfördel”, säger Jyrki Katainen, som är vice ordförande för Europeiska kommissionen.

”Samtidigt leder de till betydande minskningar i utsläpp, och hjälper oss nå de ambitiösa klimatmålen och förbättra livskvaliteten i Europa”, summerar Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft i kommissionen.

Martin Porter från ECF betonar att ”För att nå målen i Parisavtalet krävs att EU:s ekonomi baseras på affärsmodeller för cirkulär ekonomi”.

”För att trygga industrins konkurrenskraft och utsläppsminskningar krävs starkare sporrning än nu för att affärsmodeller för cirkulär ekonomi ska utvecklas, såsom prissättning på kol och skattemetoder”, fortsätter Mari Pantsar.

Finland publicerade hösten 2016 världens första vägkarta för nationell cirkulär ekonomi, som fastställde de första stegen för att ändra hela samhället mot cirkulär ekonomi. Sitra har utifrån vägkartan med otaliga samarbetspartner inlett tiotals konkreta projekt kring cirkulär ekonomi. Finlands regering publicerade i november 2017 ett åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi. Evenemanget World Circular Economy Forum som Sitra arrangerade första gången på sommaren blev genast branschens superevenemang som får en fortsättning i Japan nästa höst. I januari 2018 valdes Sitra vid Världens ekonomiforum till världens ledande främjare av cirkulär ekonomi i kategorin offentlig sektor.

Mera information

Vad handlar det om?