nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Den nya cirkulära ekonomins accelerator LOOP Ventures samlar globala företag som vill utveckla en mer hållbar affärsverksamhet tillsammans

Unilever Finland, Valio, Kesko och ett antal andra företag utvecklar en mer hållbar livsmedelsproduktion och bättre alternativ till plast i det nya projektet LOOP Ventures. I projektet finns ännu plats för fler modiga stor- och tillväxtföretag som vill utveckla sina affärsverksamheter.

Publicerad

Vad är hemligheten bakom framtidens framgångsrika företag? Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurserna tvingar oss att ändra på våra sätt att göra affärer. Därför är deltagarna i projektet LOOP Ventures övertygade om att de första företagen som lägger om sina affärsverksamheter enligt principerna för den cirkulära ekonomin kommer att uppnå den bästa framgången i framtiden.

”Stora företag har redan klart upptäckt de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder i Finland och ute i världen. Till dags dato har företagen dock saknat smidiga metoder och verktyg för att utveckla affärsverksamheten enligt principerna för den cirkulära ekonomin. LOOP Ventures erbjuder en lösning på detta”, säger Daniel Kaufmann, som är expert på cirkulär ekonomi på Sitra.

Det av Sitra, Avanto Ventures och Nordic Innovation grundade projektet sporrar företag att gå in för cirkulär ekonomi och skapar samtidigt internationell efterfrågan på smartare affärsverksamhet. LOOP samlar storföretag och tillväxtföretag som vill utveckla sina affärsverksamheter tillsammans. Det kan de göra till exempel genom att förlänga produkternas livscykel, sälja sina produkter som tjänster eller minimera avfallsmängderna.

LOOP har ett ambitiöst mål: det siktar på att bli det främsta internationella accelerator som utvecklar affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin. Acceleratoren tar avstamp i Norden och utvidgar stegvis verksamheten till andra länder under färden.

Målet är första att hjälpa nordiska företag att bli föregångare på den internationella marknaden i fråga om cirkulär ekonomi. Målet stödjer Sitras vision om Finland som ett av de första länderna som går över till cirkulär ekonomi. Finska företag och företagssamarbete spelar en viktig roll för att detta mål ska kunna nås.

Avanto Ventures svarar för accelerationen av affärsverksamheten i företag som medverkar i LOOP och för att utveckla lösningar inom cirkulär ekonomi för marknaden. Nordic Innovation för i sin tur acceleratorn ut på den internationella marknaden och fördjupar det nordiska samarbetet.

Ekologiskt producerat mellanmål och produktförpackningar som tjänst

LOOP tacklar olika globala utmaningar i tur och ordning för att utveckla lösningar som bygger på cirkulär ekonomi. Inledningsvis fokuserar projektet på plast och på lösningar som anknyter till mat. För närvarande deltar bland annat Unilever Finland, Kesko, Valio, Orthex och Paperinkeräys i arbetet.

”Unilever är ett stort företag som har ett stort ansvar. Våra produkter ger upphov till en stor mängd plastavfall och därför spanar vi hela tiden efter nya sätt att minska förbrukningen av förpackningsmaterial. Med hjälp av LOOP Ventures skapar vi en ny servicemodell där vi levererar dagligvaror hem till konsumenterna och hämtar samtidigt gamla plastförpackningar för återvinning och återanvändning”, berättar kommunikations direktör Riitta Jantunen på Unilever.

Även Kesko, Paperinkeräys och Orthex deltar i utvecklingen av servicemodellen för förpackningar. Valio deltar i LOOP för att utveckla innovativa mellanmål av olika råvaror och fiberbaserade alternativ till plastförpackningar.

Projektet ger företagen alla verktyg och samarbetspartner och all know-how som de behöver för att utveckla ny affärsverksamhet. Utifrån behoven inom storföretagens affärsverksamheter väljer projektet ut tillväxtföretag vilkas lösningar för cirkulär ekonomi projektet börjar utveckla. I LOOPs databas finns över 1 000 tillväxtföretag som har anknytning till den cirkulära ekonomin runt om i världen.

”Affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi är smart eftersom företagens lösningar inom cirkulär ekonomi ofta är förnuftiga såväl ekonomiskt som miljömässigt. Globalt har den cirkulära ekonomin uppskattats erbjuda företag potential för affärsverksamhet värd upp till 4 500 miljarder dollar”, konstaterar CEO Piia Maaranen på Avanto Ventures.

”Den cirkulära ekonomin gör det också möjligt att effektivisera företagens affärsverksamhet och locka nya kunder. Modiga företag har nu siktet inställt på affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin, och de ökar sin omsättning med banbrytande lösningar som har stor internationell efterfrågan”, understryker Daniel Kaufmann.

Vad handlar det om?