nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finländarna uppskattar forskningen i hälsobranschen – företagens roll inom forskningen behöver lyftas fram tydligare

Finländare anser att det är viktigt att det utförs forskning i hälsobranschen i Finland och att vi betraktas som en internationellt intressant och konkurrenskraftig partner. Det här framgår av en medborgarenkät som gjordes i våras. Medborgarna är ännu inte helt medvetna om företagens roll som utvecklare av effektiva behandlingar eftersom endast en dryg fjärdedel av respondenterna upplever att företag kan bedriva forskning inom hälsoområdet.

Publicerad

Finländarna är övertygade om att den internationella forskningen i hälsobranschen ger vårt samhälle många fördelar. Nästan hälften upplever att läkarna och patienterna få den senaste informationen tack vare forskningen. Medborgarna anser också att det är viktigt att vi får mer pengar till forskningen i Finland ju mer intressant forskningen är.

Finländarna förhåller sig positiva till forskning. Tre av fyra respondenter anser att deras hälsouppgifter och prov bör användas i så stor omfattning som möjligt för att utveckla behandlingar på olika sjukdomar.

”Finländarna deltar i och engagerar sig för forskningen i hälsobranschen och det är en stor fördel för oss”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra. ”Digitala hälsouppgifter betraktas som en möjlighet, även om många också är bekymrade över datasäkerheten.”

Det skapas ingenting nytt utan gränsöverskridande forskningssamarbete

Det är inte likgiltigt för medborgarna var forskningen i hälsobranschen utförs. Tre av fyra finländare anser att forskningen i hälsobranschen ska utföras i forskningsinstitut eller vid universitet och högskolor. Endast en dryg fjärdedel ansåg att företag är det rätta stället för forskning i hälsobranschen.

”Medborgarnas åsikt är ett tecken på att de inte helt förstått vilken roll företagen har inom forskningen”, säger Sirpa Rinta, läkemedelspolitisk direktör vid Läkemedelsindustrin rf. ”Företagen i hälsobranschen introducerar ny teknik och nya innovativa behandlingar inom hälso- och sjukvården. Detta skulle inte vara möjligt utan forskning.”

En reform av lagstiftningen om användningen av hälsouppgifter är under arbete just nu. Målet är att få mer forskning till hälsobranschen i Finland och att förbättra Finlands internationella konkurrenskraft.

”Lagreformerna ger gemensamma regler för forskningen och aktörerna”, beskriver Pekka Kahri, direktör för informationstjänsterna vid Institutet för hälsa och välfärd THL. ”I dagens forskningsmiljö är det nödvändigt att olika aktörer samarbetar med varandra. Ett litet land kan vara konkurrenskraftigt endast om vi slår samman de akademiska institutionernas, forskningsinstitutens och företagens kunnande.”

Dina hälsouppgifter och informationssäkerheten – ska vi vara oroade? Finlandsarenan, Björneborg 19.7.2018 kl. 16–17, köpcentret Bepop. Välkommen!

Läkemedelsindustrin rf, Institutet för hälsa och välfärd THL och Sitra utredde åsikterna om forskningen i hälsobranschen i Finland hos tusen finländare i våras. Enkäten gjordes av Kantar TNS. Respondenterna representerar befolkningen mellan 15 och 74 år. Enkätens felmarginal är cirka 3 procent.

Med hälsouppgifter avser vi patientuppgifter, uppgifter om laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar och blod- och vävnadsprover samt genetisk information inom hälso- och sjukvården. Som hälsouppgifter betraktas dessutom information som personerna producerar själva, till exempel genom olika applikationer, om uppgiften är tillgänglig i register inom hälso- och sjukvården.

 

Mer information:

Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry, tf. +358 40 533 0666

Pekka Kahri, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tf. +358 29 524 6146

Vertti Kiukas, Soste Finlands social och hälsra rf, tf. +358 40 592 4287

Vad handlar det om?