uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Suomalaiset pitävät terveysalan tutkimusta tärkeänä, mutta yritysten tekemä tutkimus huolestuttaa

Suomalaisille on tärkeää, että Suomessa tehdään terveysalan tutkimusta ja meidät nähdään kiinnostavana kumppanina. Yritysten rooli hoitojen kehittäjänä sen sijaan arveluttaa, sillä vain runsas neljännes vastaajista kokee, että yritykset voisivat tehdä terveysalan tutkimusta. Tiedot käyvät ilmi keväällä toteutetusta kansalaiskyselystä.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomalaiset ovat tutkimusmyönteisiä. Vastaajista kolme neljästä näkisi, että heidän terveystietojaan ja näytteitään tulee käyttää mahdollisimman laajasti sairauksien hoidon kehittämisessä. (Kooste kyselyn tuloksista löytyy täältä.)

”Suomalaiset osallistuvat ja sitoutuvat terveysalan tutkimukseen ja se on meille merkittävä etu”, sanoo projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta. ”Digitaaliset terveystiedot nähdään myös mahdollisuutena, vaikka tietoturvaan liittyy huoliakin.”

Kansalaisille ei ole yhdentekevää, missä terveysalan tutkimusta tehdään. Kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että terveysalan tutkimusta tulisi tehdä tutkimuslaitoksissa tai yliopistoissa ja korkeakouluissa. Vain reilu neljännes piti yritystä oikeana paikkana tehdä terveysalan tutkimusta. 

Uutta ei kuitenkaan synny ilman rajat rikkovaa tutkimusyhteistyötä, jossa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö on ensi arvoisen tärkeää. 

Terveystietojen käyttöä koskeva lainsäädäntökokonaisuus on parhaillaan uudistumassa ja se luo säännöt tutkimukselle ja toimijoille. Tavoitteena on saada lisää terveysalan tutkimusta Suomeen ja parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

”Tässä työssä myös Sitra on ollut mukana Isaacus-hankkeellaan. Työmme kohti reilua datataloutta jatkuu IHAN-hankkeella”, kuvailee Jaana Sinipuro. 

Lääketeollisuus ry, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Sitra selvittivät keväällä tuhannen suomalaisen näkemyksiä Suomessa tehtävästä terveysalan tutkimuksesta. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Vastaajat edustavat 15–74-vuotiasta väestöä. Kyselyn virhemarginaali on noin 3 prosenttia.  

Tutkimustuloksista keskustellaan SuomiAreenalla 19.7. Tutkimustulokset luettavissa täällä.

Lisää aiheesta:

Lääketeollisuus ry:n tiedote 5.7.2018
Lääketeollisuus ry meddelande 5.7.2018
Lääketeollisuus ry press release 5.7.2018 

Terveystietosi ja tietoturva – pitääkö olla huolissaan? 19.7.2018 klo 16-17 SuomiAreena, Pori, Bepop-kauppakeskus. Tervetuloa!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?