nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Framtidsdiskussionen behöver dig, dig och dig

Framtiden är gemensam. Ändå hörs allas röst inte i diskussionen som förs om framtiden. Därför vill vi skapa diskussion om framtidsmakt och öppnar ansökan till ett program vars mål är att utöka gruppen som utövar framtidsmakt i Finland.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I en tid av kriser och stora omställningar är det inte betydelselöst vem som får definiera möjliga och önskvärda framtider, eller utöva framtidsmakt. Framtiden är utan tvekan annorlunda. Besluten och valen som görs nu har långtgående konsekvenser.

Framtidsmakt är makt att definiera framtidsutsikter: vad som anses vara möjligt eller önskvärt i framtiden.

För demokratin, delaktigheten och för att lyckas i hållbarhetsövergången är det viktigt att allt fler kan ta del av diskussionen som förs om framtiden. För att framtiden skulle kunna vara bättre för så många som möjligt, inte endast få, behöver vi fler röster och perspektiv på framtidsdiskussionen – särskilt dem, som nu hamnat utanför.

Sitras nya Framtidsmakt-program bjuder in olika aktörer för att prova hur framtidsmakten kan utvidgas i praktiken.

”Framtidsmakten utvidgas inte av sig själv utan kräver att vi agerar aktivt. I Framtidsmakt-programmet gör man försök och söker lösningar med vilka framtidsmakten kan utvidgas i praktiken”, säger Sitras expert på förutsägelse och programledaren för Framtidsmakt Sanna Rekola.

Programmet riktar sig till aktörer som vill stärka utvidgandet av framtidsmakt och delta i samutvecklingen av metoder som syftar till att utvidga framtidsmakten. Teamen kan vara från vilken sektor som helst – privata, offentliga eller tredje sektorn. För teamen erbjuder Sitra sparring, finansiering för det egna försöket och en möjlighet till kamratstöd.

”Vi vill sänka tröskeln för att ansöka till programmet även för de aktörer som inte är bekanta med framtidstänkande från förr. Därför ordnar vi en webbinarieserie som är öppen för alla om temana framtidstänkande och framtidsmakt i februari.  Webbinarierna ger input för att komma med idéer för det egna försöket och att följa dem är en förutsättning för att ansöka till programmet”, säger Sitras expert på förutsägelse och den andra programledaren för Framtidsmakt Terhi Ylikoski.

Ansökan till Framtidsmakt-programmet öppnas den 16 februari efter sista webbinariet, men du kan bekanta dig närmare med programmet i ansökningsannonsen (på finska) och hitta svar på vanliga frågor.

Vad då för framtidsmakt?

Framtidsmakt är en form av maktutövning. Den innebär makt att definiera framtidsutsikter, det vill säga vad som anses vara möjligt eller önskvärt i framtiden.

Våra tankar kring framtiden påverkar våra val i dag. Därför bör man också fästa uppmärksamhet vid framtidsmakt: Hurdana framtidssyner har vi, och vem bestämmer dem? Hur beskrivs framtiden och vems framtid pratar man om?

Våren 2024 står framtidsmakten i centrum för Sitras förutsägelseteam:

  • Eftersom termen framtidsmakt inte ännu har etablerat sig, publicerade vi i mitten av januari en promemoria som öppnar upp framtidsmakt. Syftet med promemorian är att väcka diskussion.
  • För att vi bättre skulle kunna få ett grepp om framtidsmakt utvecklade vi Framtidslinsen – verktyget för demokratisering av framtider, som hjälper till med att identifiera framtidsmakt, analysera framtidssyner och väga val förknippade med framtidsmakt.
  • I februari ordnar vi Från framtidstänkande till framtidsmakt-webbinarier där vi går från grunderna för framtidstänkande till framtidsmakt och möjligheter för att utvidga den.
  • Den 16 februari öppnar vi ansökan till Framtidsmakt-programmet som inleds i juni och pågår i cirka ett år.

Vad handlar det om?